Norwegian-English translation of legge under

Translation of the word legge under from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge under in English

legge under
allmenn? add under
Derived terms of legge under
Anagrams of legge under
Examples with translation
Jeg tror jeg skal legge meg litt.
Jeg har ingenting å legge til.
Jeg må legge meg.
Nå må du legge deg.
Tom holder på å legge ungene.
Synes du virkelig det er passende å legge inn en setning som det på Tatoeba?
Ikke rediger setninger som er korrekte. I stedet kan du legge til alternative oversettelser som høres naturlige ut.
Før denne avgjørelse ligger i bunnen vil ingen legge to pinner i kors for å løse dette.
Vil du se en total solformørkelse som vil legge Svalbard i mørke 20. mars 2015.?
Similar words

 
 

More examples
1.Vi regner med å få inn elever med svært forskjellig bakgrunn, og må derfor legge undervisningen derefter, sier han.
2.For det sto ikke skrevet i noen stjerner at gutten fra Eidsfoss skulle legge under seg et mylder av spisesteder og ha oppredde senger til mange gjester i døgnet.
3.Herfra drar Rivelsrud stadig ut på nye tokter for å legge under seg mer av Norge.
4.Hva er så utmerket ved en rapport som likestiller menneskeliv med froskeegg man bare kan dissekere og legge under lupen ?
5.Hyllene i russiske butikker er fullere enn vanlig i desember, til glede for alle som er på jakt efter presanger til å legge under treet.
6.Knud Rasmussen har for eksempel skrevet et meget veldisponert kapitel om Novgorodrepublikken, som under Kievrikets nedgang vant en uavhengig stilling og beholdt denne inntil Moskvafyrsten lenger øst hadde vokst seg sterk nok til å legge under seg Novgorod og de enorme områdene byen rådet over i det nordlige Russland.
7.Sannsynligvis vil man få inn elever som har svært forskjellig bakgrunn, og må derfor legge undervisningen derefter.
8.Som teamleder skulle hun utarbeide en forsvarlig økonomisk løsning og koordinere arbeidet med å legge undervannsrørledninger for gass fra Siambukten til Bangkok.
9.Usikkerheten omkring utviklingen av dette nye verktøy i menneskenes arbeide med å legge under seg nye tekniske områder og skaffe seg styringsmuligheter for produksjon, informasjon og menneskelige miljøer og forbindelser, var til å ta og føle på.
10.Vi diskuterte før start hva vi skulle legge under skiene, og jeg prøvde å få gitt de andre beskjed da jeg oppdaget at jeg hadde gjort feil.
11.Den vesle nissen har flere av kvinnen tenkt å legge under treet, som en personlig overraskelse til en som vil sette pris på den.
12.Ekornes har ikke nøyd seg med å legge under seg norske bedrifter og sende varer ut av landet i en slik grad at bedriften fikk Eksportprisen.
13.Et bånd som han har festet med borrelås til leggen og som han med et enkelt håndgrep kan legge under skien på stående skyting.
14.Ganske enkelt fordi alle trodde det ville blir soneforbud mot skøyting og dermed nødvendig å legge under festesmurning.
15.Likeledes er de vel også enige i at en hensynsløst streng, utelukkende faglig vurdering blir helt urimelig overfor mer ressurssvake elever i en skole som har plikt til (men ikke makter) å legge undervisningen til rette efter elevenes individuelle forutsetninger.
16.Lærerne må ta mer hensyn til hver enkelt elev, og legge undervisningen opp slik at den utfordrer elevenes evne til selvstendig tenkning, problemløsning og kreativitet, ikke som nå bare evnen til å memorere fakta.
17.Nok en gang fikk man oppleve at løpere likevel unnlater å legge under festesmurning - forbudssonene forserer de med letthet ved å stake seg frem.
18.Selv om midtsommer å plukke blomster og legge under hodeputen, er det all grunn til å utvise forsiktighet med nøkkerosene.
19.Til grunn for offentlig informasjonsvirksomhet må man legge undersøkelser av hvilke behov folk virkelig har.
Your last searches