Norwegian-English translation of legges ned

Translation of the word legges ned from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legges ned in English

legges ned
fabrikkverb close down, shut down
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke vårt ønske at skolen legges ned.
2.En rekke utvalg legges ned, men Byggeskikkutvalget er på sin plass, mener formannen i rådet, stortingsrepresentant IngerLise Skarstein.
3.Hva skjer hvis sekretariatet legges ned ?
4.I kampen mot narkotikaondet blir det satt inn betydelige ressurser og det legges ned et omfattende arbeide fra politiet, som i inneværende år er tildelt 6,7 millioner kroner til forsterket narkotikainnsats, over en million kroner mer enn ifjor.
5.Men dersom klinikken skulle legges ned, vil det bli et fattig miljø innen fagene fødselshjelp og kvinnesykdommer.
6.Men kanalene kan ikke legges ned.
7.Musikkonservatoriet kan simpelthen ikke legges ned.
8.1. januar 1985 skal det legges ned.
9.40 personer vil stå uten fast arbeide fra 1. januar 1986 når Luftforsvarets stasjon på Hummerfjellet ved Os i Østerdalen legges ned.
10.400 arbeidsplasser skal legges ned gjennom naturlig avgang de kommende tre år.
11.Bakgrunnen for tiltaket er at mange skoler i Oslo legges ned eller gjøres om.
12.Bedrifter legges ned eller produksjonen forandres.
13.Bladet forteller forøvrig om det økende arbeide som legges ned i kirkelige instanser for å stimulere og videreutvikle kirkens dåpsopplæring, noe som på en spesiell måte er menighetenes oppgave.
14.Blant annet gikk han sterkt imot at Statens bevillingsnevnd for brennevinsomsetning skulle legges ned og at Vinmonopolet overtar retten til å avgjøre om en søknad fra en kommune om slikt utsalg skal innvilges.
15.Blir det ingen løsning, må skolen legges ned.
16.Bystyret gjorde i samme møte vedtak om at barneavdelinga enten ved Aker eller Ullevål skal legges ned.
17.De ansatte tilbyr ledelsen tre millioner kroner kontant, samt millioner de ansatte mener ledelsen sparer i oppsigelsesomkostninger ved at de overtar driften, dessuten de 20 millioner som ledelsen vil tape på Gullfaksmodulen hvis verftet legges ned samt 10 millioner i produksjonstap, totalt 58 millioner kroner.
18.Den amerikanske sjømannsorganisasjonen, International Seamens Service, har lagt 25 000 dollar i potten for å unngå at det skandinaviske sjømannssentret i Manila på Filippinene legges ned.
19.Den nye gressmatten er altså kjøpt ferdig i ruller, som legges ned på banen som veggtilveggteppet i din egen stue.
20.Dermed er den også blant de skolene der aktivitetene er truet når Forsøksrådet nå legges ned.
21.Dermed står begge avdelinger der med et prinsippvedtak om at en avdeling skal legges ned, men politikerne vil ikke si hvilken og de vil ikke si når.
22.Det bør heller ikke uten videre foreslås eller legges ned påstand om ubetinget fengselsstraff i slike tilfeller.
23.Det dreier seg om 100 arbeidsplasser som står i fare, og Førskoleutvalget i Lærerlaget mener at fylkene har et ansvar for at barnehavene ikke legges ned.
24.Det er altså mye å spare for hvert utvalg som legges ned.
25.Det er betydelige ressurser som idag legges ned i kabelnett.
26.Det er imidlertid ikke bare nye fjernvarmeledninger som legges ned.
27.Det er med andre ord et imponerende arbeid som legges ned i junioravdelingen, noe som Alaget selvfølgelig vil høste fruktene av når den tid kommer.
28.Det finnes ingen lov om at småbarnforeldre skal få tilbud om barnehaveplass : barnehaver kan legges ned.
29.Det synes klart at Bislett bad ikke legges ned efter at finansutvalget onsdag anbefalte bruk av 15 millioner kroner til rehabilitering.
30.Det tredje alternativet er at forretninger må legges ned.
Your last searches