Norwegian-English translation of leie

Translation of the word leie from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leie in English

leie
bygningnoun exposure, aspect
  formålnoun rental, rent
  bilerverb lease
  kjøretøyverb rent, hire
  klærverb rent
  objektverb rent
  bygningverb rent, lease
  allmennnoun location, situation, case, position
  kinonoun location, site
  politikknoun picture, situation
  posisjonnoun position, situation
Synonyms for leie
Derived terms of leie
Examples with translation
Du må gi tre måneders leie som depositum.
Wiki
Begrepet «Lys» har flere betydninger. Leie (nederlandsk: Lys på fransk) er ei elv i Frankrike og Belgia, og ei av sideelvene til Schelde fra venstre. Kilden til Leie ligger i Pas-de-Calais i Frankrike, og den munner ut i elva Schelde i Gent i Belgia. Leie er 202 km lang.

More examples
1.Efter en tids relativ lavkonjunktur, er Høyre påny iferd med å innta sitt naturlige leie godt over 30 prosent.
2.Hus til beboelse, der benyttes av eieren, beregnes som indtægt for denne med den sum, som det antages at koste at leie tilsvarende hus.
3.Å forestå betalt og ubetalt informasjonsformidling via kabelTV eller andre former for overføring / kringkasting o.l. ved å eie eller leie utstyr til dette formål.
4.Hvorfor kjøpe når man kan leie ?
5.400 unge var med i undersøkelsen og 40 av dem oppga at de hadde fått direkte forespørsel om seksuelle tjenester ved leie av hybel, forteller han.
6.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
7.Andre alternativer som kunne gi teoretisk likestilling, ville være å nekte fradrag for renter av gjeld knyttet til egen bolig, eller å la dem som bor til leie få fradrag for husleien.
8.Arbeidet med saken går for fullt, det viktigste for oss er at vi får leie lokaler i nærheten av havnen, sier havnesjef Lende og håper på en løsning byen kan være tjent med.
9.Beregningene viser klart at leie er det rimeligste alternativet hvis man ikke ønsker å beholde en videomaskin til ca. 7000 kroner lenger enn vel to år, innrømmer Magndal.
10.Da må dere leie et annet lokale ?
11.De pengene håper vi å få inn ved å leie banen ut til idretts og bedriftsidrettslag.
12.Den som ønsker en problemfri videomaskin og samtidig vil følge med i utviklingen, bør leie, fremholder administrerende direktør Knut StrømLarsen i Thorn EMILeieTV A / S.
13.Dersom det oppføres en gård med eierseksjoner, og den saneringsrammede ikke har økonomisk evne til å kjøpe den nye leiligheten, kan boligetaten kjøpe leiligheten og leie den ut til saneringsrammede, sier Regjeringen.
14.Dersom et borettslag ønsker å leie bort to vaktmesterleiligheter, kan de idag bestemme dette selv.
15.Det blir sannsynligvis mest aktuelt å leie eller kjøpe kanaler i kommunikasjonssatellitter som også har andre sambandsfunksjoner.
16.Det er altfor lett å få byggetillatelse for private når de skal leie ut til politi eller rettsvesen.
17.Det er overkapasitet på dykkersiden idag, så det kan være økonomisk interessant å leie inn dykkerkompetanse fra prosjekt til prosjekt.
18.Det er riktig at vi har til hensikt å leie ut lokaler på Ullevål sykehus til privatbedrifter.
19.Det gledelige er hendt at vi som idrettsklubb er blitt innvilget gratis leie av aulaen, og det er en livsbetingelse for kinodriften vår.
20.Et seriøst ønske er å få leie / låne et lager i Oslo til våre mange stavhoppere slik at de kan få trent, sier Vivi Berger i Friidrettskretsen.
21.Formannskapet vedtok mot 10 stemmer (Ap. og SV) at under fremtidig utleie av kommunale forretnings og møtelokaler til foreninger m.v. skal prinsippet om forretningsmessig leie legges til grunn, og at økonomisk støtte til organisasjoner bør skje som direkte tilskudd og ikke gjennom subsidiering av husleie.
22.Før vi sier endelig ja til tilbudet fra kommunen om å leie skolelokalene, må vi ha fastlagt nærmere planer for bruken av dem, presiserer Kolstad, som regner med at dette vil skje i nær fremtid.
23.Handelsstanden i Skedsmo bør slutte å selge eller leie ut blader, film og video med pornografisk innhold, mener Skedsmo kommunestyre.
24.Haru no å leie ut dua ?
25.Hva koster det så å leie båt ?
26.Hvis vi bruker flåten effektivt, regner jeg med at den har nok kapasitet inntil vi neste høst vil leie inn tre av SAS nye MD80maskiner.
27.Iallfall ett politisk parti er frempå med forslag om å betale leie for bøker på bibliotekene ?
28.Ja, det kan bli aktuelt å leie ytterligere en av Sivilforsvarets fjernhjelpsleirer for å benytte den til soning for korttidsfanger.
29.Jeg har allerede vært i kontakt med eiere av andre lokaler som vi muligens kan leie for fortsatt drift.
30.Jeg må jo leie plass på torvet, så de vet jeg står her, jeg må jo gi opp noe, sier Kjell Espeslid med Østfoldtrær på torvet.
Similar words

 
 

leie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) leieleiendeleid
Indikative
1. Present
jegleier
duleier
hanleier
vileier
dereleier
deleier
8. Perfect
jeghar leid
duhar leid
hanhar leid
vihar leid
derehar leid
dehar leid
2. Imperfect
jegleide
duleide
hanleide
vileide
dereleide
deleide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde leid
duhadde leid
hanhadde leid
vihadde leid
derehadde leid
dehadde leid
4a. Future
jegvil/skal leie
duvil/skal leie
hanvil/skal leie
vivil/skal leie
derevil/skal leie
devil/skal leie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha leid
duvil/skal ha leid
hanvil/skal ha leid
vivil/skal ha leid
derevil/skal ha leid
devil/skal ha leid
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle leie
duville/skulle leie
hanville/skulle leie
viville/skulle leie
dereville/skulle leie
deville/skulle leie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha leid
duville/skulle ha leid
hanville/skulle ha leid
viville/skulle ha leid
dereville/skulle ha leid
deville/skulle ha leid
Imperative
Affirmative
dulei
viLa oss leie
derelei
Negative
duikke lei! (lei ikke)
dereikke lei! (lei ikke)
Your last searches