Norwegian-English translation of leukemi

Translation of the word leukemi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leukemi in English

leukemi
medisinnoun leukemia
Similar words

 
 

Wiki
Leukemi er kreft i beinmarg, lymfeknuter eller andre steder som produserer hvite blodceller. Dette innebærer at de ikke utvikler seg som de skal og resulterer i en opphopning av «umodne» celler som dermed ikke har noen funksjon. Dette på bekostning av de friske cellene.

More examples
1.En av virkningene er kreft, og da i første rekke leukemi (blodkreft), brystkreft hos kvinner og benkreft.
2.I de senere år har vi heldigvis sett en markant bedring når det gjelder behandlingsresultatene for barn med leukemi, kreft i nyrene og testiklene, sier hun.
3.Av ca. 110 barn i alderen 1714 år som hvert år rammes av kreft, blir ca. 60 behandlet ved Rikshospitalet, 40 prosent av dem for leukemi og de øvrige 60 prosent for hjernesvulst.
4.Av disse tilfellene utgjør forskjellige former for leukemi knapt 50.
5.Blant barn som får kreft, vil halvparten være fordelt på leukemi og ca. halvparten på ondartede svulster.
6.CFDT peker også på at en av mannskapet på" Mont Louis" søsterskip" Borodine", som går i den samme trafikken, døde i februar av leukemi, trolig fordi han ble utsatt for radioaktiv stråling.
7.Det er leukemi som er den vanligste kreftsykdommen blant barn, og her vises det til stadig bedre behandlingsresultater.
8.Det samme gjelder leukemi hos barn, hvor det ser ut som om moderne behandlingi hvertfall fører til 40 prosent mangeårig helbredelse.
9.En ung pike med nylig diagnostisert leukemi satt alene og så på TVprogrammet om smerter.
10.For eksempel forteller en lege om sine reaksjoner overfor en dødende 12 år gammel gutt med leukemi og hans død.
11.HTLVviruset er forsåvid kjent, og kan gi spesielle former for leukemi (blodkraft).
12.Han fastslo at Norge representert ved hans eget institutt ligger i verdenstoppen når det gjelder kreftforskning og han siktet da til det snevre feltet blodkreft eller leukemi.
13.Hyppigheten av leukemi blant barn og benmarvskreft er langt større enn landsbasisen.
14.Leukemi, eller blodkreft, er en forholdsvis sjelden kreftsykdom.
15.Leukemi og andre kreftsykdommer i blodet og de bloddannede organer utgjorde i 1983 10 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og ni prosent blant kvinner.
16.Leukemi oppstår gjerne efter syv år og andre kreftformer opptil 20 år efter strålingen, sa han.
17.Materialet omfatter over hundre nye tilfeller av leukemi.
18.Mens leukemi tidligere har vært nærmest umulig å helbrede, tyder resultater fra pågående forsøk i Norge på at retinol muligens kan bekjempe sykdommen.
19.Norge går nye veier i behandlingen av leukemi hos barn.
20.Randy Veenker har hatt en spesielt alvorlig form for leukemi, blodkreft, siden han var fem år gammel.
21.Tidligere var leukemi hos barn en sykdom med 100 prosent dødelighet.
22.Ubekreftede rapporter går ut på at flere av besetningen på" Mont Louis" søsterskip som går i regulær trafikk med radioaktivt materiale, har fått leukemi.
23.Viruset som er brukt under forskningen kalles avian erythroblastosis, og inneholder oncogenen, den kreftfremkallende gene, erbB som fremkaller leukemi hos kyllinger.
24.Blodkreft eller leukemi har derimot bedre utsikter, opplyste professor Per Stavem.
25.Barn som voksne rammes av forgiftningen og får leukemi og andre kreftlidelser, idag, i dagene og årene fremover.
26.De viktigste resultatene forskerne til nå har lagt på bordet, er en påfallende økning i visse kreftlidelser (særlig leukemi), aborter, hjerneskader, deformasjoer, utviklingshemninger.
27.Den 29. mars året efter omtrent samtidig med at boken kom på norsk - fastslo legene at Henrik Tikkanen hadde leukemi.
28.Elektrikere har ikke større risiko for blodkreft eller leukemi.
29.Forskerne i Tromsø har benyttet en type leukemi celler i forskningen, som nå har pågått i flere år.
30.Jeg tror hun har et alvorlig problem," opplyser legen, som legger til at ifølge blodprøvene kan Sonja ha lymfatisk leukemi - blodkreft.
Your last searches