Norwegian-English translation of levetid

Translation of the word levetid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

levetid in English

levetid
allmenn? life
Similar words

 
 

More examples
1.Antallet enslige eldre øker sterkt i storbyene og behovene i eldreomsorgen stiger som følge av dette og av lengre levetid ?
2.De norske ubåtene i den såkalte" Kobben"klassen vil ha en levetid frem til år 2000.
3.Ja, det gjorde de, og det er en av de få sakene som jeg har vært med på å tape, men som jeg allikevel vil vinne, om kanskje ikke i min levetid.
4.Jeg har aldri i min levetid hatt så gode muligheter til å skrive om hva jeg måtte ønske, svarte den eldste av de tre, 69årige Wenjing.
5.Jeg håper imidlertid at bøkene ikke får altfor lang levetid, tilføyer han.
6.Telefonapparatets levetid blir kortere og kortere.
7.Tidligere gjorde man bruk av bomullstelt, som har adskillig kortere levetid.
8.Varmeveksleren er den viktigste komponenten i anlegget og har en normal levetid på 810 år, opplyser leverandøren Alfsen og Gundersen.
9.10kronesedlene har ikke lang levetid, og vårt mål er å erstatte dem med mynter.
10.Adm. direktør Martin Mæland i OBOS sa i sitt innlegg at den løpetid både Husbanklån og lån i privatbankene har er meningsløs kort vurdert opp mot den lange levetid en bolig har.
11.Alene formatet gjør at tidsskriftet blir behandlet som" bok" og derfor får øket levetid.
12.Alkoholpolitisk utvalg i byen har tatt initiativet, fordi de vanlige kortene er lette å forfalske og har kort levetid.
13.Av økonomiske grunner finner Luftverninspektøren det riktig å husholderere med den ammunisjon vi har - istedenfor å kjøpe ny ammunisjon - og dermed aksepterte en lavere totalbeholdning, i takt med reduksjon av antall kanoner i våre oppsetninger, for resten av kanonsystemets levetid.
14.Avisen Financial Times mener at Norge i sitt sluttdokument skal ha tilbudt britene ca. fem milliarder kroner i kompensasjon, over feltets levetid, men avisen skriver at britene forlanger omtrent det dobbelte.
15.Bakgrunnen er at markedet i stadig sterkere grad oversvømmes av importerte lyspærer med levetid på bare 1000 timer, uten at dette er opplyst på emballasjen.
16.Bakgrunnen for dette kravet er trolig at en slik regjering ventes å få en begrenset levetid slik at den neppe vil bli sittende i en full fireårsperiode.
17.Batteriets levetid er ca. 1 år.
18.Blant annet vil en ansvarlig teknisk avdeling bidra til bedre eftersyn og kontroll av sykehusets utstyr noe som igjen vil gi de tekniske apparater lengre levetid, sier Nesbakken.
19.Boligsøkerne opplever denne situasjonen slik at det generelt er vanskelig å få toppfinansiert boligen eller ved at slike lån gis med en løpetid som ikke står i noe rimelig forhold til investeringens levetid.
20.Britenes opprinnelige krav om at våtgassen i Sleipner skulle ilandføres til Flotta på Orknøyene ser ut til å være erstattet med skattekrav som i løpet av feltets levetid vil gi britene ekstra skatteinntekter på vel tre milliarder kroner.
21.Bygging av et lokalt forbrenningsanlegg vil forlenge Isis levetid med 10 år.
22.Både debatten om parlamentarismen og Hornsrudregjeringens korte levetid finnes nedtegnet i våre historiebøker.
23.Da han skrev kontrakt om overdragelse til Kefas, fikk han inn i dnne at heller ikke Kefas skulle selge øl der i Gunnar Nilsens levetid.
24.Dagen fylling på Isi vil efter rådmannens oppfatning ha en levetid på ca. 25 år fra nå hvis plassen brukes på en fornuftig måte.
25.De ble stilltiende utsatt, til tross for at Solidaritet ingen chanse hadde til å gjenta kravene om friere valg som ble fremsatt i fagforbundets korte levetid.
26.De drives ved hjelp av et litiumbatteri med en levetid på to år.
27.De fleste av våre merkevarer er gamle, hvilket strider mot teorien om at merkevarer har kort levetid.
28.De fleste har kort levetid, sjelden mer enn fem år.
29.De har en levetid på bare 11 måneder, mens pundmynten skal kunne vare i 40 år, sier ekspertene.
30.De nye motorene vil gi et permanent, lavt forurensningsnivå gjennom hele motorens levetid.
Your last searches