Norwegian-English translation of levning

Translation of the word levning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

levning in English

levning
allmennnoun rest, remnant, remainder
Synonyms for levning
Derived terms of levning
Anagrams of levning
Similar words

 
 

More examples
1.Det ligger der som en levning fra konflikten mellom Sverige og Norge.
2.Fisketorvet, de gamle bryggene, Salmakerhullet," nabohullet" mot nord, Borchehullet og sjøbodene, ble på mange måter en levning fra fortiden på slutten av 1800tallet.
3.Kostholdsreglementet i landets fengsler er en levning fra det forrige århundre som endelig skal ut.
4.Mange er de som mener at de olymiske ideer og deres selvbestaltede vokter, CIO, er en anakronisme, en levning fra fortiden.
5.Med største sikkerhet ble det for ikke så lenge siden fastslått at dagens skole er en levning fra fortiden, der elevene blir tvunget til å terpe stoff de høyst sannsynlig aldri vil få nytte av.
6.Tilbake står fengslet som ren avstraffelsesmekanisme, en levning fra fortiden.
7.Vi bruker ennå ordet" syndebukk" som en levning efter dette.
8.Idag er Potala blitt museum, eller" historisk levning", som det også heter.
9.Jeg hilser gratis annonseaviser velkommen, da de vil være med på å bryte ned det bestående system som er en levning fra fortiden !
Your last searches