Norwegian-English translation of liberal

Translation of the word liberal from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

liberal in English

liberal
politikkadjective liberal
  politikk - allmenn - mannnoun left-winger, leftist, liberal
  politikk - allmenn - kvinnenoun left-winger, leftist, liberal
  politikk - mannnoun Liberal
  politikk - kvinnenoun Liberal
Synonyms for liberal
Derived terms of liberal
Similar words

 
 

More examples
1.Det er jo et lyspunkt i en situasjon som ellers er illevarslende nok for de krefter som helhjertet ønsker å arbeide for et samfunn der konservativ og liberal politikk skal være toneangivende.
2.Jeg har ikke lyst til å bruke hverken ordene liberal eller konservativ i en slik sammenheng.
3.Mens det populært var antatt at et bilde var utuktig hvis det fremhevet eller viste aktiv bruk av kjønnsorganer, kom departementets jurister frem til en noe mer liberal fortolkning.
4.Norges Kristelige Studentforbund, eller studentbevegelse som organisasjonen het inntil for ett år siden, er vel på mange måter en liberal organisasjon, med dype røtter i Universitetet og dets teologiske fakultet ?
5.Stern slår alle veier og har en liberal grunnholdning.
6.Akkurat den siste formuleringen er det med ulyst man ser på trykk som liberal, så sterk som den liberale medvirkning til tanken om velferdssamfunnet har vært.
7.Altså en relativt liberal oppfordring, som uten store problemer kunne tolkes nokså vidt.
8.Ambassaden hadde imidlertid også tatt kontakt med kanadiske og britiske imigrasjonsmyndigheter, og kunne meddele at disse landene nok hadde en mer liberal holdning til spørsmålet om hodeplagg eller ikke på pass foto.
9.Arthur Berg er ikke liberal teolog - for å uttrykke det mildt.
10.Baldur von Schirach - og ganske spesielt hans hustru Henriette - eksponerte en utpreget liberal, til tider opposisjonell og endog antirasepolitisk kulturholdning.
11.Bli liberal igjen !
12.Blir den for liberal - noe som kan være en folkekirkes fristelse - er risikoen at det kristne budskap utvannes og forflates.
13.Bransjen har ofte vist til anderledes og mer liberal lovgivning i våre naboland og da i første rekke i Sverige.
14.Bygningsrådet håndhever idag en relativt liberal praksis for frikjøp av parkeringsplasser.
15.Både - og, på den ene, men på den annen side, Venstre det stemmer igjen - Torodd Karlsten i Stavanger Aftenblad, den berømte avisen er offisielt uavh. liberal.
16.Både Husebø og Skauge forsøker å opprettholde myten om at norsk militærnekterlovgivning er svært liberal i verdensmålestokk.
17.Da fastslo en liberal høyesterett at staten New Yorks offentlig instituerte bønnestund var i strid med konstitusjonen.
18.Danskene har hatt en mer" liberal" holdning enn oss.
19.De nye reglene for forskriftene for en mer liberal valutaregulering vil tre i kraft 15. juni, opplyser finansminster Rolf Presthus i et brev til Stortingets finanskomite.
20.Den ansees av de aller fleste for å være meget liberal, men er det først og fremst fordi ikke alle synes å være overbevist om testmetodens riktighet og fordi det kan være mange faktorer som påvirker forholdstallet.
21.Den britiske regjering annonserte ikke i årets trontale noen endring av lukkingsloven, og hvis regjeringen ikke behandler spørsmålet som hastesak, kan en ny og liberal lukkingslov tidligst tre i kraft i 1986.
22.Den danske og norske statsminister, henholdsvis Poul Schlüter og Kåre Willoch, i samtale med Susumu Nikaido, visepresident i Japans Liberal Demokratiske Parti, før åpningen av EDUkonferansen.
23.Den generelle taushetspliktbestemmelse i kommunens sosialadministrasjon er imidlertid langt mer liberal, idet den bare gjelder spørsmål som man får kjennskap til i stillingens medfør om" noens private forhold".
24.Den norske transplantasjonslov fra 1973 er meget liberal.
25.Den tar også for seg den politiske utvikling i Europa og USA og ofrer bred plass på sentrale figurer bak våre dagers hovedstrømninger som Marx og Edmund Burke, fedre til sosialisme og liberal konservatisme.
26.Denne gang er det ikke industrivarene det gjelder, heller ikke landsbruksvarene selv om de stadig presser på EF for å få til en mer liberal landbrukspolitikk.
27.Denne koalisjonen var i, for seg oppsiktsvekkende nok og brudd på en lang tradisjon, men Ny liberal klubb er et utbryterparti fra liberaldemokratene, og de to partiers synspunkter faller ofte sammen.
28.Der har man gitt klart uttrykk for at hvis Arbeiderpartiet får makten, vil man gå inn for en liberal innvandringspolitikk.
29.Deres holdning til økonomiskpolitiske spørsmål er snarere liberalistisk enn liberal.
30.Dessuten legges det opp til en liberal behandling av de tre nordligste fylkene.
Your last searches