Norwegian-English translation of like mye

Translation of the word like mye from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

like mye in English

like mye
likeother equally, as much
Similar words

 
 

More examples
1.Ansvaret for det ligger like mye på Høyre som på Senterpartiet.
2.Jeg er overbevist om at det hadde gavnet barna - og foreldre - langt mer om massemediene hadde brukt like mye tid og spalteplass til en diskusjon om hvordan barn over tid vil kunne styre sine aggressive impulser.
3.Liv og lyst", sier han, - men det dreier seg like mye om lysten og fornuften.
4.Men dette er like mye en bok om tenåringenes foreldre, de som gradvis skal gi fra seg sitt ansvar og måtte godta at deres verden efterhvert overtas av de yngre.
5.(I vår tid gjelder det like mye sinnets og åndens frihet som Eidsvoldfenomenet).
6.Barnetrygden bør øke like mye neste år som iår, fastslår forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen.
7.Bjørnstjerne Bjørnson er underlig nok nesten ukjent i den engelsktalende verden til tross for at han var like mye av en litterær forgrunnsfigur som Henrik Ibsen.
8.Den som sitter på sikring på Ila, føler dette like mye som straff i forhold til den som soner ordinær straff, sa Høyer, som mente psykiatrikerne bør komme sterkere inn på behandlingssiden.
9.Det amerikanske helsevesen koster minst like mye, men folk må betale mer av sin egen lomme og svake grupper får sine behov langt dårligere ivaretatt, sa Brundtland.
10.Det gjelder like mye innen familien.
11.Det reduserer ikke utslippene like mye som en ny katalysator.
12.Fondene er en av de nye kjøpergruppene, men vår betydning ligger nesten like mye i å formidle kunnskap om aksjer til våre andelseiere, sier Græsberg.
13.Her teller det psykiske like mye som det fysiske.
14.I roing dreier det seg like mye om utholdenhet som om styrke, derfor er det vel bare bloddoping som er" interessant", og det driver vi med forsåvidt som vi ligger i høydeleir før store konkurranser.
15.Ikke noe problem - vi dirigerer dem like mye som de dirigerer oss.
16.Ja, men ikke like mye.
17.Jeg er overbevist om at det vil ta like mye tid og krefter å informere og styre et slikt firma, som vi nå bruker på å lete opp mulige sponsorer helt på egen hånd, hevder han.
18.Jeg føler meg nesten like mye hjemme i København som i Oslo, bemerket han for å understreke sitt poeng.
19.Jeg hadde vel helst sett at man tok omtrent like mye av hver.
20.Med alle våre programtilbud kan ihvertfall brukerne betale like mye som det den delvis annonsefinansierte Aftenposten koster i et års abonnement.
21.Med like mye tid og penger anvendt på levende celle / vevskultur fra mennesker (alternativ forskning) som på dyreforsøk, er det vitenskapsmenn som hevder at vi på enkelte områder ville kunne komme lengre f.eks. når det gjelder kreft.
22.Men boken er vel like mye ment å være en oppfordring til kvinner flest, som en vekkelse for legekolleger.
23.Men det er jo bittert at dette ikke var OL, da, innrømmer Lillestrømgutten, og tenker minst like mye på sin seier på 5000 meter lørdag.
24.Men forholdet gjelder like mye begge veier.
25.Menneskehjertet er ikke bare en blodpumpe, men har like mye med menneskets personlighet å gjøre, sier dr. theol. professor Jacob Jervell.
26.Norges 5000 fysioterapeuter kan like mye om rygger som kiropraktorene.
27.Nå håper jeg at jeg herefter kan bety like mye for ham som han gjort for meg...
28.Og nå vasker jeg opp akkurat like mye som Marie, avbryter Lasse seiersstolt, med en kosegrimase myntet på fruen.
29.Om vi ikke har like mye husrom her som i Brooklyn, skal det ikke skorte på hjerterom, forsikret sjømannsprest Johannessen i sin velkomsttale til Kronprinsen.
30.Preposisjoner er prep ! svarte Runar, og var til like mye hjelp som livredderen som kaster en hammer til den druknende.
Your last searches