Norwegian-English translation of likt

Translation of the word likt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

likt in English

likt
adverbother the same
  elsketadjective beloved, dearly loved, cherished
Derived terms of likt
Anagrams of likt
Examples with translation
Jeg har alltid likt mystiske karakterer mer.
Similar words

 
 

More examples
1.Aldri før har så mange hatt det så bra og likt det så dårlig.
2.Bladet er likt alle de andre Stomperudutgivelsene de siste årene.
3.En far som har fire sønner, må behandle alle likt.
4.Hvis vi ligger likt med Minerva ved Skøyen, da blir det kritisk," spådde BULs Ivar Egeberg før stafetten, og fikk så rett, så rett.
5.Later" vi som om de tre pr. idag står med bare to tellende renn på hver distanse, har Rötsch 97 poeng, mens Kvalfoss / Angerer står likt med 89 poeng.
6.Vi er ikke like og reagerer ikke likt.
7.(Jeg har anført spørsmåltegn ved enkelte plagg, pels idag er ikke så enkelt å gjenkjenne som før i tiden, p.g.a. behandling og farveprosseser som gjør det ene pelsslaget likt et annet.
8.(NTBReuterDPA) Den største lotterigevinst i USAs historie, ca. 175 millioner kroner, vil bli delt likt mellom fire heldige vinnere, ble det opplyst i New York igår.
9.Alle som har fått konsesjon, må stilles likt, sier statssekretær Jan S. Levy til Aftenposten.
10.Bortsett fra sovjetrusserne har nesten alle vært plaget av" Sarajevovirus", så der stiller vi ganske likt.
11.Dagens vernepliktsforsvar sikrer at Forsvaret har en demokratisk forankring og at byrdene blir likt fordelt.
12.De syv milliardene er ikke annet enn hva vi i 1980 regnet med det ville koste når vi efterhvert hadde fått gjennomført et system som det vi skisserte, og som altså er ganske likt skattekommisjonens forslag.
13.Den bestod ganske enkelt i å arbeide med meg selv ut fra utgangspunktet om at vi alle er skapt likt.
14.Det Nye og Janco skal dele kostnadene likt, og det er ikke meningen at dette skal være et reklameprogram for Det Nye.
15.Det tror jeg ikke Jeffs livsforsikringsagent ville likt noe større, sier kollega Alan - med glimt av britisk humor i sitt øye...
16.Det var for å unngå personstrid, efterat vi har stått omtrent likt i nominasjonsprosessen hittil, og for å unngå full usikkerhet i partiet, sier den tidligere miljøvernminister, som står på farten til en lengre Afrikareise i Høyres regi resten av denne måneden.
17.Dette forkorter reisetiden med sekssyv timer, og det er et klima som er temmelig likt vårt eget.
18.Grunnskoletilbudet er ikke likt over hele landet, fordi Staten har overlatt mer og mer av ansvaret til kommunene.
19.Har De likt rollen som kritiker av norsk økonomisk politikk ?
20.Hvis vi ligger likt med Minerva ved Skøyen, da kan det bli kritisk !
21.I hele mitt liv har jeg likt å ta risker i de forskjelligste sammenhenger, og jeg gjorde det også nå, svarer det norske vidnet.
22.Ja, fordi det hender så ofte at partene stiller nokså likt.
23.Jeg har alltid likt Per Aabel så godt, kommer det fra damen med det forklarede blikk.
24.Jeg har alltid likt å reise.
25.Jeg har likt meg meget godt og hatt det moro.
26.Jeg har vært verdens raskeste mann i tre år, og jeg må innrømme at det er en betegnelse jeg har likt.
27.Jeg må innrømme at jeg har likt det !
28.Like efter avsløringen av den jødiske terroristorganisasjonen som opererte på Vestbredden, ble jeg oppsøkt av en arabisk venn som sa at" Nå står vi likt.
29.Men da skulle vi stort sett reagere likt, alle vi som bor og lever i noenlunde det samme miljøet ?
30.Men det er så likt.
Your last searches