Norwegian-English translation of lite smigrende

Translation of the word lite smigrende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lite smigrende in English

lite smigrende
allmenn? little flattering
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg synes dene aksjonen er lite smigrende for de som har satt den i gang.
2.Dette er noen av de mange lite smigrende formuleringer om Sveriges statsminister som finnes i en nyutkommen bok om Palme.
3.Jeg skal ikke benekte at det kan finnes redaktører som mener at injurieprosesser er salgsfremmende for den avis de utgir, men i det alt vesentlige er det fremdeles betraktet som lite smigrende for norske avisredaktører å bli innblandet i en injuriesak.
4.Kongetro briter raser over ufine kanadiere som har tillatt seg å trykke lite smigrende omtale av dronning Elizabeth.
5.Og for raskest mulig igjen å gi oss freden i vold, skynder vi oss å berette historien om da den amerikanske general Auliffe uttalte ordet" nuts", som på amerikansk slang er en lite smigrende karakteristikk av den som begrepet rammer.
6.SAS har den siste tiden kommet i offentlighetens søkelys på en lite smigrende måte.
7.Alf R. Bjerckes artikkel var jo meget opplysende om hva som kan skje bak kulissene, og i dette tilfelle lite smigrende for de to nevnte personer.
8.Blant selskaper som har vært innblandet i lite smigrende transaksjoner gjennom fremstående medarbeideres disposisjoner, er et storkonsern som ASEA.
9.Det bilde Arthur Walker tegnet av sin bror i retten, var lite smigrende.
10.Det er den lite smigrende forhåndsomtalen Bulgaria har fått i BVMs kampprogram.
11.Det er kanskje like lite smigrende at den brune rotten har fått navnet Rattus norvegicus.
12.Det er lite smigrende for dem som bor i" byen med det store hjertet".
13.Det lite smigrende uttrykk" stemmekveg" dekker en ganske utbredt vrangforestilling om forholdet mellom velgere og partier.
14.En lite smigrende betegnelse, som direkte oversatt betyr menneskelige rekvisitter.
15.For oss nordmenn er det lite smigrende at tilstanden kalles Scabies norvegica.
16.Lovens håndhever hevder at han gjentatte ganger ble karakterisert i lite smigrende vendinger, med det saftige nordnorske skjellsord hentet fra hestens anatomi.
17.Nå ville tilfellet at Erling Norvik ikke kunne unngå å overhøre den lite smigrende replikk.
18.STEMMEKVEG er en lite smigrende betegnelse på velgere som dilter efter sitt parti i alle spørsmål.
19.Sammenligninger med" Norge rundt" er lite smigrende for NRK, mener de.
20.Sonja hadde lest en rekke lite smigrende omtaler i norske aviser, og hun fryktet reaksjonen i sitt fødeland.
21.Sosialsjefen føler seg injuriert på grunn av den lite smigrende måten sosialkontoret ble omtalt på i forbindelse med en narkotikadom, mens Høyres gruppefører har gått til søksmål på grunnlag av et anonymt leserinnlegg som redaktøren har erkjent at han har skrevet.
22.Tribunalet, som utvilsomt vil være lite smigrende for SovjetUnionen, ventes å få en bred internasjonal publisitet fordi representanter for massemedia i en rekke land vil være tilstede.
Your last searches