Norwegian-English translation of livsnødvendig

Translation of the word livsnødvendig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

livsnødvendig in English

livsnødvendig
vektother of vital importance, vitally important
Similar words

 
 

More examples
1.Det er livsnødvendig at vi vokser som mennesker, ellers utrydder vi oss selv, mener ekteparet Lasse Englund / Marie Bergman, som foreløbig ikke har lavet noen barn sammen.
2.På bakgrunn av de enorme påvirkningsmuligheter som massemediene åpner for, er det livsnødvendig å hjelpe barn og unge til å bruke dem fornuftig.
3.Alt dette er livsnødvendig i vårt samfunn idag.
4.Det er det livsnødvendig å diskutere.
5.Det er livsnødvendig at vi reduserer befolkningstilveksten om ikke levevilkårene i den tredje verden skal reduseres katastrofalt påpekte en av verdens fremste miljøverneksperter, Lester Brown, under gårsdagens befolkningsseminar i Drammen.
6.I en lavinntektshusholdning vil den prosentvise andelen av livsnødvendig forbruk som mat, husleie, elektrisitet og oppvarming av bolig og transport stige eftersom inntekten synker.
7.Idag er det livsnødvendig å holde en stadig kontakt med det landet jeg kommer fra, med menneskene jeg er glad i der.
8.Idag er østvestkommunikasjon livsnødvendig.
9.Men for oss er det livsnødvendig å redusere vår enorme befolkningstilvekst, eftersom vi bare har 4000 kvadratkilometer å leve av og på, forteller" senior mediaofficer" Yamai Jack.
10.Men i dette tilfellet er det de almene interesser som tilsidesettes - beiteinteressene for flere hundre gårder, av dem som kanskje tåler minst, som må avstå livsnødvendig beitemark til fordel for to familier reineiere.
11.Men siden vi i Afrika har den høyeste dødelighetsprosenten i verden for mor og spebarn, er det livsnødvendig å rokke ved denne tankegangen.
12.Og enda det kan være vondt å høre på for en mann, er dette livsnødvendig for oss, de eneste midler vi har til å tro på egen sak.
13.Selvfølgelig vil også jeg prøve å få meg en utdannelse, det virker som om det er livsnødvendig for å greie seg idag.
14.den nye tenkemåte å gjøre, i bokstavelig forstand livsnødvendig for mine og dine barn og barnebarn - og barnebarns barnebarns barn.
15.Bare det overflødige er livsnødvendig", sa Oscar Wilde.
16.Syke må gis adgang til livsnødvendig behandling der køen er kortest" og"... det er meningsløst at et sykt menneske kanskje kan dø fordi det bor på den andre siden av fylkesgrensen".
17.Det er livsnødvendig at Arbeiderpartiet og Høyre kjenner sin besøkelsestid.
18.Derefter blir det livsnødvendig med antiantiantiatomraketter for å forsvare seg osv.osv.
19.Det er livsnødvendig for pasientene at legen har oversikt over fremskritt også på andre områder enn hans eget.
20.Det var livsnødvendig for motstandsbevegelsen å uskadeliggjøre disse håndlangere.
21.Jeg har erkjent at det å skape, tolke, bearbeide, fantasere - det er livsnødvendig for alle mennesker, ikke bare for meg.
22.Kjærlighetsfull forståelse er livsnødvendig for det melankolske barnet.
23.Kontakt med leserkretsen er livsnødvendig for en avis, mener Aftenpostens sjefredaktør Egil Sundar.
24.Livbåter og annet livsnødvendig utstyr kan fryse fast.
25.Men for meg er lyrikken livsnødvendig.
26.Ned med Hitler !" - det siste en livsnødvendig hilsen fra småbarna i Saltdal når de stakk en matbit til Petrovic og hans medfanger på Blodveien.
27.Norges planer om å omdefinere sin kommersielle fangst til livsnødvendig fangst skal stoppes.
28.Om det franske prosjektet til et teknologisk samarbeide," Eureka", sa Kohl at det for Europa er livsnødvendig ved siden av USA og Japan å utbygge sine egne muligheter for teknologisk forskning.
29.På den annen side er det endel viten som nærmest er livsnødvendig.
30.Syke må gis adgang til livsnødvendig behandling der køen er kortest.
Your last searches