Norwegian-English translation of livsnødvendigheter

Translation of the word livsnødvendigheter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

livsnødvendigheter in English

livsnødvendigheter
allmennnoun necessities of life, essentials of life
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenposten skriver i sin vurdering av dagens velferdssamfunn at" livsnødvendigheter nærmest er avskaffet som problem".
2.Bøker, teater og musikk er livsnødvendigheter akkurat som frokost og middag.
3.Folk strømmet ut i gatene for å sikre seg mat og andre livsnødvendigheter.
4.I og med at det ofte legges til grunn for avslag på økonomisk sosialhjelp at søkeren har mer igjen til livsopphold enn minimumssatsene efter at de godkjente, faste utgifter er fratrukket, er det spesielt viktig at livsoppholdsbegrepet omfatter de livsnødvendigheter som alle efter vanlig oppfatning av levestandard skal være sikret, heter det.
5.Livsnødvendigheter er nærmest avskaffet som problem.
6.Livsnødvendigheter måtte innkjøpes i dette bysamfunn.
7.Og folk flest vil bli rikere enn idag, tilgangen på mat og andre livsnødvendigheter vil bli bedre, og de fleste som lever her på Jorden vil få en større økonomisk sikkerhet enn nå.
8.Skal velferdsstaten avgrenses til å" avskaffe livsnødvendigheter", er det i sannhet grunn til å frykte utviklingen fremover.
9.Terskelen for det vi forstår med livsnødvendigheter, er vesentlig forskjellig fra det våre forfedre og besteforeldre la i ordet.
10.Derfor vil forbundsrepublikken betrakte både forholdet til Paris og forholdet til Washington som livsnødvendigheter, og dilemmaet for Bonn vil være der hver gang det oppstår motsetninger mellom Washington og Paris.
11.Det er de som sørger for at våre bidrag utnyttes best mulig og blir anvendt til livsnødvendigheter for det katastroferammede landet.
12.I varme uniformer og med tung bør på støvete landeveier befordret budene hilsener og livsnødvendigheter på sin ferd til Akerbygdene, til Stovner eller Tangerud som det dengang het.
13.Jeg kunne greid mye mer - blant annet i politikken - hvis jeg hadde hatt hjelp til å ordne alt dette som er livsnødvendigheter i en familie.
14.På den ene side bygger de forskjellige livssyn på de samme grunnverdier i den forstand at både den kristne, humanetikeren og marxisten vil anerkjenne at vi, for å kunne leve et menneskeverdig liv, må ha sikret visse fundamentale livsgoder, så som livsnødvendigheter, trygghet osv.
Your last searches