Norwegian-English translation of logistikk

Translation of the word logistikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

logistikk in English

logistikk
millitæriskadjective logistic
Similar words

 
 

Wiki
Logistikk er kunnskapen om utforming og effektiv styring av enheter som skal flyttes mellom ulike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig. Enhetene kan være varer, informasjon, energi eller til og med personer. Stedene kan være fysiske eller virtuelle.

Your last searches