Norwegian-English translation of lovbryter

Translation of the word lovbryter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lovbryter in English

lovbryter
rettsvitenskap - mannnoun lawbreaker
  rettsvitenskap - kvinnenoun lawbreaker
Synonyms for lovbryter
Similar words

 
 

More examples
1.Efter min vurdering tilsier ikke minst hensynet til den potensielle lovbryter, at samfunnet gir klar beskjed om at det reageres strengt mot de grove forbrytelsene det her gjelder.
2.Er man uenig i en bestemt lovparagraf, kan jo som kjent ikke en vanlig borger ganske enkelt bare neglisjere loven og bryte den, uten derved å ta konsekvensene av dette, å bli stemplet som lovbryter.
3.Fra 1. september blir du lovbryter hvis du tar med deg inn i landet mer enn 3 kg kjøtt.
4.Men først og fremst bidrar utsettelsene til at en lovbryter nå må regne et halvt år på å få sin sak avgjort av byretten.
5.Meningen er at en lovbryter som ellers ville ha fått ubetinget fengselsstraff, isteden skal kunne idømmes samfunnstjeneste.
6.Sosialkonsulent Bjørn Harry Støle i Lier kommune opplyser at slike konfrontasjoner mellom lovbryter og offer har resultert i raskere løsning av saken.
7.Tvert imot øker chansen for at den unge lovbryter blir gående å vente i sitt gamle miljø, i faresonen.
8.Ved å fremstille en vestlig korrespondent som lovbryter, håper myndighetene å kunne skremme bort hans eller hennes kontakter.
9.Målet med rådet er at lovbryter og offer skal få møte hverandre.
10.Avisrapporter i den senere tid skal dog gi inntrykk av at ingen lovbryter på dette området skal føle seg sikker.
11.En far som ikke bor sammen med sine barn, og som nekter å betale barnebidrag, er idag USAs mest vanlige lovbryter, ifølge kvinnesaksforkjempere.
12.En lovbryter er tatt !
13.Ikke nok med dette, Staten gjør seg efter vår mening til lovbryter når den ikke gir de tilskudd til kommunens driftsbudsjett som loven forutsetter.
14.Møtet mellom lovbryter og offer skal skje så raskt som mulig efter lovbruddet for å oppnå størst effekt.
15.Større årvåkenhet kan bidra til færre langvarige lovbryter og rusmiddelkarrierer.
Your last searches