Norwegian-English translation of luftspeiling

Translation of the word luftspeiling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

luftspeiling in English

luftspeiling
allmenn? mirage
Synonyms for luftspeiling
Similar words

 
 

Wiki
En luftspeiling eller hildring, er et optisk fenomen der lysstråler bøyes av og lager et bilde av fjerne objekter. Som i et speil viser luftspeilingen et bilde av noe som er et annet sted. Men prinsippet bak er refraksjon og ikke refleksjon.

More examples
1.Jeg var nærmest bevisstløs av slit og varme da kanadieren dukket opp som en virkelig luftspeiling, forteller Grewal.
2.Vi regner med at det blir varmere, mer vind og smog, og som under prøveOL kan varmebølgene fra ørkensanden i skytternes øyne" forflytte" blinken, en falsk luftspeiling, men det blir neppe noe luftslott.
3.En luftspeiling i ørkenen er ikke det mest opplagte motiv på forsiden til påskenummeret av et norsk blad.
4.Oppfatter henne som ubalanse i eget væskesystem eller tror det er en luftspeiling.
5.Vi synes å være på vei ut av 10 års ørkenvandring - og er unektelig spent på om løftene blir en luftspeiling eller en oase.
6.De vet at løftene fra 1917 ikke ble holdt, at hele Sovjetsystemet var en forvridd luftspeiling, som nå raser sammen.
Your last searches