Norwegian-English translation of lunte

Translation of the word lunte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lunte in English

lunte
allmennverb jog, saunter
Derived terms of lunte
Wiki
En lunte kan være en brennbar tråd eller ledning som brukes til å antenne sprengstoff eller pyrotekniske produkter.

More examples
1.Dette er en langsomt brennende lunte, som vi en dag dypt vil beklage at vi ikke forsøkte å kutte av, fremholder hatsfield.
2.Bilføreren som er fra Sørumsand, hadde to TNTstaver a 250 gram som var ferdigmontert med fenghette og lunte, med i bilen.
3.Dynamitten var av en type som kalles" slagbjørn", og var utstyrt med fenghette og lunte.
4.Eli Engum Hagen har kort lunte.
5.Libanon er igjen en lunte som kan få et helt krutthus til å gå i luften.
6.Men publikum ler slett ikke, og innimellom får da Ola Nordmann lov til å ha en lang lunte, ikke sant ?
7.De to var utenfor hennes bolig natt til 16. februar og hadde med dynamitt, fenghette og lunte.
8.Det tilsynelatende uskyldige spørsmålet inneholder nemlig både krutt, lunte og tennsats.
9.Efter det Aftenposten forstår ble det under ransakingen ikke funnet lunte eller fenghetter.
10.FILIPPINENES president Ferdinand Marcos sitter på en politisk krutttønne med en lunte som stadig blir kortere.
11.Foran ham står menigmann i eksplosivt sinne med kort lunte som antennes hvert øyeblikk.
12.Med svært lang lunte.
Similar words

 
 

lunte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lunteluntendeluntet
Indikative
1. Present
jeglunter
dulunter
hanlunter
vilunter
derelunter
delunter
8. Perfect
jeghar luntet
duhar luntet
hanhar luntet
vihar luntet
derehar luntet
dehar luntet
2. Imperfect
jegluntet
duluntet
hanluntet
viluntet
dereluntet
deluntet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde luntet
duhadde luntet
hanhadde luntet
vihadde luntet
derehadde luntet
dehadde luntet
4a. Future
jegvil/skal lunte
duvil/skal lunte
hanvil/skal lunte
vivil/skal lunte
derevil/skal lunte
devil/skal lunte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha luntet
duvil/skal ha luntet
hanvil/skal ha luntet
vivil/skal ha luntet
derevil/skal ha luntet
devil/skal ha luntet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lunte
duville/skulle lunte
hanville/skulle lunte
viville/skulle lunte
dereville/skulle lunte
deville/skulle lunte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha luntet
duville/skulle ha luntet
hanville/skulle ha luntet
viville/skulle ha luntet
dereville/skulle ha luntet
deville/skulle ha luntet
Imperative
Affirmative
dulunt
viLa oss lunte
derelunt
Negative
duikke lunt! (lunt ikke)
dereikke lunt! (lunt ikke)
Your last searches