Norwegian-English translation of lupe

Translation of the word lupe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lupe in English

lupe
optikknoun magnifier, magnifying glass
Derived terms of lupe
Anagrams of lupe
Similar words

 
 

Wiki
En lupe er et optisk hjelpemiddel og brukes utelukkende til å studere ting på nært hold. Luper skiller seg fra forstørrende nærbriller og lupebriller ved at de har en annen utforming, noe som blant annet gir et annet bruksmønster. Luper finnes i mange varianter og er vanligvis enkle å bruke.

More examples
1.En krykketype er 158 prosent dyrere, en ostehøvel 140 prosent, lupe, kniv og gaffel koster 123 prosent mer, mens de årlige abonnementsutgifter for teksttelefon er 575 prosent høyere her til lands enn i Sverige !
2.Ens ligningsresultater blir gransket med lupe.
3.Hun har kranglet seg til nok attføring og spesialtrening til at hun klarer å behandle tekstbehandlingsmaskin i Rasjonaliseringsdirektoratet og har lest sin egen bok med lupe.
4.Kikker vi nøyere på bakkroppen til et insekt (helst med lupe), vil vi på begge sider oppdage flere små hull.
5.MED jevne mellomrom kan det være både riktig og nyttig å legge historiske begivenheter under videnskapens lupe.
6.Man bør bruke lupe for å finne en plakat eller flagg med de olympiske ringene.
7.Med selvransakelsens lupe og utstyrt med en god porsjon selvkritikk skal en rekke sentrale personer innen norsk helsevesen ta opp aktuelle spørsmål på et seminar i Det Norske Medicinske Selskab i Oslo torsdag 15. mars.
8.Myndighetenes behandling av Brudevold har efter mitt syn betydelig offentlig interesse, og hele efterforskningen bør gjennomgåes med lupe for å hindre at andre personer skal bli utsatt for samme behandling av politi, påtalemyndighet og skattevesen.
9.Og det ville ikke være greit å være saksbehandler på ligningskontorene, hvis man med lupe skulle begynne å granske alle gjeldende bedriftsordninger i forhold til skatteloven.
10.Det første forsvarerne vil gjøre er trolig å lete med lupe i domspremissene for å se om det er grunnlag for å anke saksbehandlingen.
11.Dokumentene er finlest og vurdert med lupe, med henblikk på at opplysninger fra disse som ble gitt videre, kunne skade rikets sikkerhet, sa en av de øvrige sakkyndige, ambassadør Thove Boye.
12.Bukovskijs granskende lupe.
13.Da han bøyde seg ned og studerte skaftet gjennom en lupe, fantes det ikke antydning til fingeravtrykk på det.
14.Det skulle bli nydelege tilstandar om kvar einaste av dei par hundre forretningsdrivande i t.d. Oslo skulle bruke arbeidsdagen sin til å springe med lupe rundt i dei andre 199 forretningane for å kontrollere om vareutvalet gir dei andre så store konkurransefortrinn at dei burde meldast til politiet.
15.Finn frem flora og lupe og se hva du selv kan oppdage !
16.Forfatterens lupe på 30åringenes uryddige livsstiler resulterer hverken i kloke råd eller oppskrifter.
17.Forsvaret var ubesluttsomt og plasseringssvakt, midtbanen fikk aldri taket på kampen, og vi måtte omtrent bruke lupe for å få øye på kaptein Vidar Davidsen.
18.Fra morgen til kveld en hel uke har juryen pakket ut, gransket og vurdert kollegers arbeider så å si med lupe.
19.Før sesongstart gikk en av klubbens medlemmer med lupe over draktfarvene til kretsens andre klubber.
20.Med lupe og mikroskop ble gjenstandene saumfart.
21.Musikerkarriere verden over ligger bak Corda når han tar med stoppeklokke, Dagbladet og lupe og går på" Sjakk Matt".
22.Når man reiser til Ungarn, er det ikke nødvendig å lete med lupe efter nyheter.
23.Og prisen var en større lupe som mesterdetektiven Sherlock Holmes ville ha misunt sin norske beundrer.
24.Og trykkprosessen - for få år siden kunne vi knapt skjelne detaljene i et fotografi på grunn av det grove rasteret - idag trykkes farvebilder med godt resultat og med så fint raster at det knapt kan sees uten lupe.
25.Opplysningene ble finlest og gjennomgransket" med lupe".
26.Trehodede troll, nisser og huldre, flyvende tepper og eventyrlige superskikkelser - til sommeren skal de under alvorlige forskeres lupe.
27.Trøstepremien en lupe - gikk til en mann fra Raufoss som dro opp en liten abbor på ca. 20 gram - like stor som pilken.
Your last searches