Norwegian-English translation of lykkes

Translation of the word lykkes from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lykkes in English

lykkes
gjerningverb succeed, be successful, work, come through
  resultatverb work out
  foretakverb prosper, become successful
  personverb succeed, be successful, come through
  ha framgangverb catch on, become popular, become successful
Synonyms for lykkes
Derived terms of lykkes
Anagrams of lykkes
Examples with translation
Studer hardt, og du vil lykkes.
Vi har ennå ikke lykkes.
Han lykkes endelig med å skaffe seg jobb.
Jeg nærer ingen tvil om at han kommer til å lykkes.
More examples
1.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å gå galt", og..." man visste at det ikke kunne lykkes".
2.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
3.En gang må det forhåpentligvis lykkes å skjære gjennom, også for Stortinget.
4.Forfatterne synes å være optimistiske, og tror det skal lykkes å finne en forklaring.
5.Lykkes det ikke Høyre å uskadeliggjøre Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ved å spise dem opp, bør partiet orientere seg i retning av den urbane delen av Arbeiderpartiet med dets interesse for levende og aktivt industrimiljø og velutbygde, funksjonsdyktige bysamfunn.
6.Og så opplever man det utrolige at et kulturverk som ble startet for 20 år siden i en liten by, Harstad med ca. 20 000 innbyggere i en fattig landsdel, blir kritisert fordi det har lykkes !
7.Reklamespørsmålet vil utvilsomt være avgjørende for om det skal lykkes å bygge ut et landsomfattende TV2 som kan gi tilfredsstillende tilbud av norsk produksjon.
8.Spionrapportene" går ut på at laget spiller bevisst offsidetaktikk og har til en viss grad lykkes med det i kampene mot Chile og Frankrike.
9.Teater som vil - og lykkes" er Aftenpostens karakter.
10.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
11.Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien." - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
12.Bare noen ytterst få lykkes i å gjøre modellyrket til en levevei.
13.Bedrifter som lykkes internasjonalt, må bli en inspirasjonskilde for andre, fremholdt industriministeren.
14.Betyr det at dersom man lykkes med slike opplegg, så vil det ikke være nødvendig med spesialskoler ?
15.Danskerudprosjektet var et forsøk, og når forsøk drives må man være villig til å løpe en viss risiko for at ikke alt lykkes.
16.Den nye forfatningen kan allikevel vise seg å bli interessant, fordi regjeringen må bestrebe seg på å få systemet til å lykkes.
17.Den nåværende regjering har forsøkt å dempe lønnsøkningen gjennom skattelettelser gitt på forhånd, og i de sentrale oppgjør ser det ut til at dette har lykkes i større grad enn hva i alle fall jeg personlig hadde ventet, innrømmet Skånland i sitt foredrag.
18.Dersom Oslo mottar ekstrastøtte fra Staten i tråd med det vi fra Høyres side forventer, regner jeg med at det skal lykkes å opprettholde standarden i Osloskolen på et forsvarlig nivå.
19.Dessuten ville det jo være rart om ikke en nordmann i løpet av en lang sesong skulle lykkes i større internasjonale renn.
20.Det er bare denne kobling som har lykkes i å overbevise SovjetUnionen om at det ikke er mulig å føre krig mellom øst og vest og at en slik krig ikke kan vinnes, sa Rühl.
21.Det er en kombinasjon av selve gleden ved å lykkes, som om det hadde vært en idrettkonkurranse, og en dyp respekt for den demokratiske betydning pressen har i samfunnet.
22.Det er et samfunnsansvar å bidra til at jordbrukets egne anstrengelser skal lykkes.
23.Det er ingen sak å lykkes med de gode oppgavene, smiler Bab Christensen tappert, når hun omsider slippes løs på ukens kryssord.
24.Det er rift om mannlige sangere og derfor ikke så lett å bygge opp et rent mannskor, sier Carl Høgset, som har lykkes å få en rekke yngre, dyktige sangere, men han understreker at koret har plass for flere yngre sangere i 20årene til de fire stemmer.
25.Det har lykkes regimet å innlede en prosess preget av store økonomiske og politiske reformer, heter det i rapporten til Kongressen.
26.Det høres enkelt ut, men hvorfor er det bare du som lykkes når det gjelder mest ?
27.Det lykkes bare delvis, sier Dag Nafstad.
28.Det må et helt lag til for å lykkes, er hans kommentar.
29.Det økonomiske opplegget vil avhenge av at kredittopplegget lykkes, sier Normann.
30.Dette vil imidlertid avhenge av om det lykkes å skaffe tilstrekkelig med interessenter og vedtak i bystyret neste sommer, opplyste han.
Similar words

 
 

lykkes as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) lykkeslykkesendelykkes
Indikative
1. Present
jeglykkes
dulykkes
hanlykkes
vilykkes
derelykkes
delykkes
8. Perfect
jeghar lykkes
duhar lykkes
hanhar lykkes
vihar lykkes
derehar lykkes
dehar lykkes
2. Imperfect
jeglyktes
dulyktes
hanlyktes
vilyktes
derelyktes
delyktes
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde lykkes
duhadde lykkes
hanhadde lykkes
vihadde lykkes
derehadde lykkes
dehadde lykkes
4a. Future
jegvil/skal lykkes
duvil/skal lykkes
hanvil/skal lykkes
vivil/skal lykkes
derevil/skal lykkes
devil/skal lykkes
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha lykkes
duvil/skal ha lykkes
hanvil/skal ha lykkes
vivil/skal ha lykkes
derevil/skal ha lykkes
devil/skal ha lykkes
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lykkes
duville/skulle lykkes
hanville/skulle lykkes
viville/skulle lykkes
dereville/skulle lykkes
deville/skulle lykkes
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha lykkes
duville/skulle ha lykkes
hanville/skulle ha lykkes
viville/skulle ha lykkes
dereville/skulle ha lykkes
deville/skulle ha lykkes
Imperative
Affirmative
dulykkes
viLa oss lykkes
derelykkes
Negative
duikke lykkes! (lykkes ikke)
dereikke lykkes! (lykkes ikke)
Your last searches