Norwegian-English translation of mangfoldiggjøring

Translation of the word mangfoldiggjøring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mangfoldiggjøring in English

mangfoldiggjøring
allmenn? gnosis
Synonyms for mangfoldiggjøring
Similar words

 
 

More examples
1.Denne virksomheten har tatt opp konkurransen med hustrykkeriene og tradisjonell utnyttelse av datautstyr med mangfoldiggjøring av prislister o.l.
Your last searches