Norwegian-English translation of manierisme

Translation of the word manierisme from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

manierisme in English

manierisme
kunstnoun mannerism
Similar words

 
 

More examples
1.Også vårt århundre oppviser en collage av virkemidler fra funksjonalismens kubisme i 1920årene, via 50årenes sarte pasteller frem til 80årenes postmoderne manierisme.
2.Store komponister i vår tid har begynt å se på Gesualdo som hovedrepresentant for en musikalsk manierisme, og det er skrevet en rekke bøker om ham og hans verker.
Your last searches