Norwegian-English translation of markere

Translation of the word markere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

markere in English

markere
allmennverb indicate, emphasise, represent
Synonyms for markere
More examples
1.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
2.De får det neppe lettere i månedene fremover dersom ikke landsmøtet benytter anledningen til å markere partiets holdning til de realistiske alternativer.
3.De ønsket å markere klar front mot pornospekulanter og kvinnediskriminering, men hadde ikke mer enn kommet på lufta før de oppsøkte de fleste fallgruver som var å finne.
4.Fest for fire" skal markere Nordvisjonens 25års jubileum 29. september - en direktesending med toppunderholdning over hele linjen og med Tusberg som programleder.
5.Huskonserten" holdes for å markere innvielsen av Storebrand / Nordens nybygg i verdensbyen, en konsert hvor vår egen Robert Levin skal spille sammen med sin amerikanske kollega og navnebror Robert Levin, og der Knut Skram og Felicia Weathers også medvirker.
6.Keep smiling !" sier Wenche Myhre og hennes medarbeidere i showet, som skal markere hennes 30 år som artist.
7.Men vi savner de partipolitiske utspillene som skulle markere partiet bedre og gi det egenart i det politiske landskapet.
8.Slankingen" og en økning i tippeoverskuddet vil gi idrettsstyret 10 millioner kroner som det kan bruke til å markere sin profil.
9.Særlig har Kristelig Folkepartis representanter funnet grunn til å markere seg.
10.(NTBDPAUPINPSAP) Den kubanske leder Fidel Castro karakteriserte igår USAs president Ronald Reagan som en forbryter i sin tale for å markere 25årsdagen for den kubanske revolusjon.
11.Burde ikke i den forbindelse også innvandrerne få en dag til å markere seg på ?
12.Den alvorstid vi lever i utfordrer alle positive krefter til å markere standpunkt til de grunnleggende verdier.
13.Den nicaraguanske regjering håper at denne episoden, som er en direkte følge av det amerikanske militære nærvær i regionen, vil markere den siste nordamerikanske blodsutgydelse i MellomAmerika", het det i kunngjøringen.
14.Det er helt klart at vi bare kommer til å markere oss sterkere i norsk idrett, sier Helge Dehlin, som er president i Norges Karate Forbund.
15.Det er ingen tvil om at Scott, som har hatt mest trening, allerede har lært å markere på olje, ivrer Kristian Haarberg, løytnant og nestkommanderende ved Forsvarets Hundeskole (FHSK).
16.Det er nødvendig og riktig å markere klare reaksjoner overfor SovjetUnionen i forbindelse med spionsaken, sier Arbeiderpartiets formann og parlamentariske leder Gro Harlem Brundtland i sin kommentar.
17.Det er viktig at vi snarest får en kongresshall og et bysenter hvis Oslo ønsker å markere seg som kongressby.
18.Det er viktig at vi viser at det ligger noe bak det vi sier om å markere oss, sier Djume.
19.Det indre troens liv har hatt en kontinuitet gjennom århundrene tross det forfall vi så lett blir opptatt av, sier professoren, som regner med at dette arbeide samtidig vil markere slutten på hans videnskapelige arbeide.
20.Det knytter seg ganske stor spenning til om danskene iår vil markere seg med fartøyer i Jan Mayensonen.
21.Det vil være hyggelig å kunne markere dette jubileet i en oppgangstid for de ideer som ligger til grunn for det lokale selvstyret, konkluderte Sverre Mauritzen med i sitt hovedinnlegg.
22.En skikkelig storby hvor du må skrike litt høyere for å markere deg som personlighet.
23.Et krav om regjeringsdeltagelse fra Venstres side virker derfor til å markere Venstres egenart i forhold til DNA og til å fremheve at Venstre ikke vil gi DNA noen blancofullmakt.
24.Europas midtpunkt - for å markere hvilke områder som ligger inntil 10 timer unna, vil en by som Hamburg ligge innenfor ringen, mens Oslo er hele 25 timer unna.
25.For å markere at båndene til Norge fremdeles er sterke, ble tanken om en Minnesota Holmenkollen klekket ut.
26.For å markere overgangen, svarer han med et ironisk glimt i øyet på spørsmålet om hvorfor.
27.Forholdene var så ille at vi mente det var nødvendig å markere oss, sier Bjørn Tjernshaugen, fungerende veimester i Follo, til Aftenposten.
28.Gjennom Eliaden får vi en møteplass for bransjen og utstillingen gir en ypperlig mulighet til å markere hvor viktig elektrisiteten er som energiform, sier adm. direktør Erling Skjørshammer i Elektroinstallatørenes Landsforbund.
29.Hvis alle som vil vise at de ikke har glemt den skjebnesvangre dagen i 1945, markere det med å tenne et lys vil det bli en verdig markering.
30.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
Similar words

 
 

markere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) markeremarkerendemarkert
Indikative
1. Present
jegmarkerer
dumarkerer
hanmarkerer
vimarkerer
deremarkerer
demarkerer
8. Perfect
jeghar markert
duhar markert
hanhar markert
vihar markert
derehar markert
dehar markert
2. Imperfect
jegmarkerte
dumarkerte
hanmarkerte
vimarkerte
deremarkerte
demarkerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde markert
duhadde markert
hanhadde markert
vihadde markert
derehadde markert
dehadde markert
4a. Future
jegvil/skal markere
duvil/skal markere
hanvil/skal markere
vivil/skal markere
derevil/skal markere
devil/skal markere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha markert
duvil/skal ha markert
hanvil/skal ha markert
vivil/skal ha markert
derevil/skal ha markert
devil/skal ha markert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle markere
duville/skulle markere
hanville/skulle markere
viville/skulle markere
dereville/skulle markere
deville/skulle markere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha markert
duville/skulle ha markert
hanville/skulle ha markert
viville/skulle ha markert
dereville/skulle ha markert
deville/skulle ha markert
Imperative
Affirmative
dumarker
viLa oss markere
deremarker
Negative
duikke marker! (marker ikke)
dereikke marker! (marker ikke)
Your last searches