Norwegian-English translation of materialisere seg

Translation of the word materialisere seg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

materialisere seg in English

materialisere seg
bli synligverb materialize

 
 

More examples
1.De foreliggende planer vil bare i liten grad materialisere seg neste år.
2.Det er så man kvier seg for å forstå at slik ondskap, slik utspekulert sadisme skulle kunne materialisere seg i menneskelig skikkelse og vandre på to ben iblant oss.
3.Dette" noe" skulle i 1949 materialisere seg som" Deutsche Auslandsgesellschaft", en privat og lokal stiftelse med Heinrich Jessen som direktør - og ikke sjelden også som visergutt.
4.Ifølge direktør Jo Devold var årsaken til dette at man dekket store utgifter til produktutvikling og investeringer som man regner med nå skal begynne å materialisere seg.
5.Man kan jamen spørre hvilket håp som her kan materialisere seg.
6.Omfattende frednings og verneplaner for hele landet begynner for alvor å materialisere seg.
7.Kristiansen påpeker at dette er en spesialitet som bør kunne materialisere seg i kontrakter.
Your last searches