Norwegian-English translation of med hengsler

Translation of the word med hengsler from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

med hengsler in English

med hengsler
tekniskadjective hinged
Similar words

 
 

More examples
1.De er montert på armer som stikker ned i vannet på hver side av baugen, festet med hengsler, slik at bølgebevegelsen og båtens bevegelser opp og ned i vannet vil gi korrekt skråning til fremdriften.
Your last searches