Norwegian-English translation of medborger

Translation of the word medborger from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medborger in English

medborger
politikk - mannnoun citizen, national
  politikk - kvinnenoun citizen, national
Synonyms for medborger
Derived terms of medborger
Similar words

 
 

More examples
1.De lykkelige foreldre i Trondheim kan ha tilført oss noe mer enn en ny medborger.
2.I hjembyen Drøbak er savnet stort og utbredt over tapet av en ualminnelig sympatisk og positiv medborger, nabo og venn.
3.I økende grad er det nødvendig å kjenne sitt ansvar - som borger og medborger.
4.På grunnlag av det syn at den psykisk utviklingshemmede er et medmenneske, en person i utvikling og en medborger med de samme rettigheter som andre i samfunnet, må hans behov for trygghet, trivsel og stimulering oppfylles slik at hans utvikling må være en optimal selvrealisering og integrering i en sosial sammenheng som ikke er diskriminerende.
5.Den som utnytter, later jo til å være den overlegne som fortsatt kan være en aktet medborger iblant oss, tross sin nedverdigende holdning og adferd.
6.Kjære medborger, når du tilbringer din fritid i en bilkø i Oslo, så filosofer litt over dette.
Your last searches