Norwegian-English translation of medlemstall

Translation of the word medlemstall from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medlemstall in English

medlemstall
organisasjonnoun membership
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg anser det som meget realistisk at vi skal greie et medlemstall på 10 000 fordelt på 350 lag, og vi er beredt til å realisere våre planer for såvel masse som toppidrett.
2.Markedsundersøkelser vi har foretatt tyder på at det skulle være mulig å nå et medlemstall på 20 00030 000.
3.Chris Bruusgaard forteller at landsforeningens medlemstall har steget spesielt iår, nå har man i underkant av tusen medlemmer.
4.De som står bak" Ungdomskampanjen 85" representerer et samlet medlemstall på ca. 400 000 med ca. 7000 lokalavdelinger spredt over hele landet.
5.De statsstøttede fagforeninger, som har 4,5 millioner medlemmer (eller under halvparten av Solidaritets medlemstall før forbudet), har sendt ut en erklæring hvor de sier at utkastet til produksjonsplanen for 1985 ikke skaper forutsetninger for å gjøre den ennå eksisterende rasjonering av matvarer mindre omfattende.
6.De to forlagene regner med at man i løpet av halvannet år er kommet opp i et medlemstall på 20 000.
7.Den katastrofale nedgang i partiets medlemstall, som begynte med Solidaritets gjennombrudd i 1980 og fortsatte i en ny bølge under unntakstilstanden, er ifølge ledelsens forsikringer opphørt de siste syvåtte måneder.
8.Den norsk avdelingen av menneskerettighetsorganisasjonen Amesty International har i løpet av de to siste år fordoblet sitt medlemstall, fra noe over 5000 til vel 10 000 medlemmer.
9.Den norske Bokklubben A / S og Tiden Norsk Forlag A / S eier hver sin halvpart i det nye firmaet, som fra starten vil ha et medlemstall på bortimot 20000.
10.Derfor er det grunn til å tro at det oppgitte medlemstall nå er meget realistisk.
11.Det bemerkelsesverdige er at Forbundet det siste kvarte århundre - i en tid omtrent uten innvandring - har fordoblet sitt medlemstall.
12.Det er en posisjon LO har opparbeidet seg på basis av sitt store medlemstall og ved mange års ansvarlighet.
13.Det totale medlemstall var ikke mer enn 300.
14.Dette er imidlertid bare 0,1 prosent av det totale medlemstall.
15.Dette er samtidig det eneste forbund med økt medlemstall efter 1978.
16.En sterkest mulig organisasjon avhenger av et høyt medlemstall og god økonomi.
17.Et bevis på at kolonihavesaken i Sverige så avgjort seiler i en frisk medvind, er meldingen om at forbundet i vårt naboland har øket sitt medlemstall med 4000 kolonister siden 1979.
18.Fra hun ble ansatt i 1962 og til hun sluttet p.g.a. sykdom 20 år senere vokste foreningens medlemstall fra ca. 150 til ca. 800.
19.Fylkesforeningen, som har et medlemstall på mellom 70 og 80 fosterforeldrepar, er blitt for stor til å kunne ta opp de enkeltes problemer og dekke behovet for informasjon, opplyses det.
20.Han er øverste administrative leder for Osloregionens største organisasjon med et medlemstall som tilsvarer over 3 / 5deler av Oslos befolkning.
21.Haveselskapet har økt sitt medlemstall med vel 8000 i jubileumsåret, og nærmer seg nå 70 000 medlemmer på landsbasis.
22.Hverken Bullshit eller Hells Angels vil oppgi medlemstall.
23.I løpet av 1984 har forbundet fått ni nye foreninger, og man har nå en tilslutning fra ialt 465 jeger og fiskerforeninger med et medlemstall i underkant av 65 000.
24.I uravstemningen, som gjelder 9700 av forbundets medlemmer, deltok imidlertid bare 54 prosent av medlemmene, og fordi ikke over halvparten av det totale medlemstall svarte ja, må saken inn til godkjennelse i LOs sekretariat.
25.Inntrykket var at VEU i praksis ikke er så opptatt av å øke sitt medlemstall.
26.Klubbens medlemstall er til enhver tid begrenset til disse 33, slik det er fastslått i klubblovens paragraf 2.
27.LOs finanser er også svekket på grunn av det synkende medlemstall.
28.Landsorganisasjonen hadde sitt høyeste medlemstall ved utgangen av 1981 med 754 985.
29.Likevel skal man være klar over at tallet på utmeldte, selv i den mest aktive utmeldingsperioden, dreier seg om promiller av Kirkens medlemstall, skriver biskopen.
30.Man forventer å nå et medlemstall på 10 000 i løpet av et halvt års tid og minst det dobbelte innen utgangen av neste år.
Your last searches