Norwegian-English translation of meisle

Translation of the word meisle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meisle in English

meisle
steinverb carve, sculpt, chisel, sculpture
Anagrams of meisle
Similar words

 
 

More examples
1.En byråkrat er i beste forstand et redskap for politikerne, så får man i tillegg forsøke å meisle ut sin personlige stil.
2.Folk i landsbyen var i ferd med å meisle løs de røde markeringsmerkene på den lange wiren.
3.I skyggen av frykten for invasjon fra USA, krigen mot opprørsstyrkene i nord og store økonomiske problemer, skal landets 90 folkevalgte i de to årene som kommer, meisle ut en ny grunnlov.
4.Landsstyremøtet bidro igår og idag til å meisle ut partiets valgkampstrategi til stortingsvalget neste år.
5.Med Nordahl Griegs berømte dikt i tankene skulle jeg prøve å meisle Kongens sinnstemmning inn i det trette, furede ansiktet.
6.Men han vil bli hemmet av at han eventuelt for fire nye år i Det hvite hus skal forsøke å meisle ut kompromisser mellom det republikanske partiprogram og den politiske virkelighet enhver administrasjon møter i Kongressen.
7.Martin Stixrud, flere ganger norsk mester i kunstløp, får i oppgave å meisle til mesteremnet.
8.Møtet i Texas kom i stand for å meisle ut morgendagens datasystemer innen lovverket.
9.Regjeringen har hatt nok med å meisle ut en politikk.
10.Samtidig er det også arbeidet med å meisle ut en fremtidig profil for vekstselskapet.
Your last searches