Norwegian-English translation of melke

Translation of the word melke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

melke in English

melke
agrikulturverb milk
  iktyologi - anatominoun milt, soft roe
  iktyologinoun soft roe, roe
Synonyms for melke
Derived terms of melke
Anagrams of melke
More examples
1.Den næringen den nå får tak i, går med til å produsere rogn og melke og til å dekke det næringsbehovet som trengs under vandring og i den tiden fisken ikke tar til seg næring.
2.Det er Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FTFI) i Tromsø som skal stå for prosjektet, ved prøving av nytt teknisk utstyr for uttagning av rogn og melke fra storsild.
3.Det er kalkulert med så vesentlige salgsinntekter av biproduktene rogn og melke at foredlingsindustrien vil kunne stå meget sterkere rustet i priskonkurransen om sildefileten som hovedprodukt hvis prosjektet lykkes.
4.Det kan best gjøres med å opprette en genbank, og man er allerede i gang med å samle inn melke (sæd) av laks fra de mest utsatte elver.
5.Dette er trolig en av grunnene til at postbestyreren skal ha begynt å melke Postverket for tusenvis av kroner.
6.En spåkone skrøt av at hun ville melke månen, men endte med å måtte melke en drage isteden.
7.For det er Dagros med sitt melke fett som skal gi oss iskrem her i landet !
8.Forsker Wiggo Tangstad ved FTFI opplyser til Aftenposten at Romsdal Havprodukter på Harøysundet er valgt som forsøksbedrift for produksjon av silderogn og melke til konsum.
9.Fra norsk side vil det i vinter bli gjort nye forsøk på å få til en bedre anvendelse av sild, ved utnyttelse av rogn og melke.
10.Hun begynte med trekvart kilo renset sild som males med ben, skinn og eventuelt melke og rogn.
11.Intet annet forlag har hatt adgang til å melke offentlige støtteordninger til produksjon i samme grad.
12.Jeg lærte å melke i halvsøvne, og sprog lærte jeg.
13.Legg rogn og melke i kaldt vann.
14.Men for å sikre bonden mest mulig av den forutsatte inntekt i jordbruksavtalen, er produksjonstilpassende tiltak nødvendige inntil vi oppnår bedre balanse mellom produksjon og marked, sa Valla, og viste til at ved en reduksjon på 30 000 dyr - eller gjennomsnittlig en ku pr. besetning - ville overskuddsproblemene i melke og storfekjøttproduksjonen være løst.
15.Når man så ganger dette beløpet med det" begrensede" opplaget på 25 000, kommer man opp i den astronomiske sum på vel 103 millioner kroner som man skal forsøke å melke frimerkesamlere og andre interesserte for !
16.Tautrekking, staurbæring og kasting av tømmerstokker, hestesko og melke spann er tradisjonelle og populære utfoldelser på Markadagen.
17.Vår venninne fra Opplysningsutvalget for fisk brukte en oppskrift som tar utgangspunkt i 800 gram renset sild med skinn og ben og ca. 200 gram rogn og melke.
18.Gøy på landet - gøy på landet, sånt no hakke vi i byn - nei det har vi ikke..." - Tenk å få melke kuer, ri på hest, hoppe i høyet, stelle geiter og griser eller bare kose med en kanin !
19.Selv om vi har melkemaskiner, tar det tid å melke 15 kyr og fore og stelle 12 kalver og 30 sauer.
20.Da ble silden sortert manuelt ved at folk med god erfaring klemte på sildebuken og på den måten avgjorde om fisken inneholdt rogn eller melke.
21.Den planlagte melke og kjøttproduksjonen med to årsverk på gården ville ikke gi stor nok avkastning til å forrente de store investeringer som var foretatt.
22.Dessuten trenger han litt mer tid til å passe sin 15 måneder gamle datter mens mor studerer på Norges veterinærhøgskole - og det er lettere å få avløser til å fore hester enn til å melke kyr.
23.Det vil bli tatt rogn og melke fra denne laksen.
24.En side er at denne utviklingen har gitt svak utnyttelse av kapital og arbeide, en annen side er at melke og kjøttproduksjonen er flyttet vekk fra konsumområdene.
25.For kuene behøver jo ikke melke rett oppi dem likevel.
26.Fortsetter du ammingen efter at du har begynt på jobben igjen, kan det være nødvendig å melke ut et måltid i løpet av dagen.
27.Kampanjen ble innledet i februar med tilbud om melke og osteprodukter.
28.Mange landlige aktiviteter, som å hoppe i høyet, melke kuer, klippe sauer, klekking av kyllinger og ponnyridning med hest og vogn, står på programmet.
29.Markamesterskap i tautrekking, tømmerstokkasting og melke spannkasting hører med.
30.Men for kua strammes melke kvoten - år for år.
Similar words

 
 

melke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) melkemelkendemelket
Indikative
1. Present
jegmelker
dumelker
hanmelker
vimelker
deremelker
demelker
8. Perfect
jeghar melket
duhar melket
hanhar melket
vihar melket
derehar melket
dehar melket
2. Imperfect
jegmelket
dumelket
hanmelket
vimelket
deremelket
demelket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde melket
duhadde melket
hanhadde melket
vihadde melket
derehadde melket
dehadde melket
4a. Future
jegvil/skal melke
duvil/skal melke
hanvil/skal melke
vivil/skal melke
derevil/skal melke
devil/skal melke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha melket
duvil/skal ha melket
hanvil/skal ha melket
vivil/skal ha melket
derevil/skal ha melket
devil/skal ha melket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle melke
duville/skulle melke
hanville/skulle melke
viville/skulle melke
dereville/skulle melke
deville/skulle melke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha melket
duville/skulle ha melket
hanville/skulle ha melket
viville/skulle ha melket
dereville/skulle ha melket
deville/skulle ha melket
Imperative
Affirmative
dumelk
viLa oss melke
deremelk
Negative
duikke melk! (melk ikke)
dereikke melk! (melk ikke)
Your last searches