Norwegian-English translation of men likevel

Translation of the word men likevel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

men likevel in English

men likevel
menother but, yet, still, however
Similar words

 
 

More examples
1.Alfa og omega røber at Rhodia var en kristen, men likevel har vi altså ankh og ikke korset på hennes grav.
2.Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
3.Men likevel er jo dette bråk som forteller noe," legger hun til.
4.Men likevel florerer salget av ulovlige voldsfilmer som aldri før, fordi sentrale myndigheter har somlet med å opprette et kontrollorgan med myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer.
5.Men likevel kan en ikke slutte med å undre seg over at det blant relativt opplyste mennesker er mulig å rendyrke den politiske propagandakunst så utspekulert plumpt og dumt - som sovjetrusserne kan det.
6.Noe resignert, men likevel med russisk fatalisme og fattethet overfor livets allehånde tilskikkelser, tar førstesekretær Jurij Anatoljevitsj Anisimov farvel med Norge.
7.(Spesiell medarbeider) Mossekråkene startet poengsankingen sent, men likevel i tide.
8.Avgiftskravet er nok riktig efter lovens bokstav, men likevel urimelig, mener Sivilombudsmannen.
9.Det er akkurat som en annen oppvisning, sier Amy, men likevel litt viktigere - det er jo 4. juli og USAs nasjonaldag.
10.Det er uten tvil fremedeles for høye tall, men likevel ikke overraskende, sier avdelingsdirektør Oddmund Reppe i Sjøfartsdirektoratet.
11.Det mangler ikke på rekruttering i H / S, men likevel er det forholdsvis mange eldre damer som løper på laget.
12.Dette kommer av at elevene har fri den tiden de skulle hatt lærere som er tatt ut i streik, men likevel ikke kan gå hjem fordi de har timer senere på dagen med lærere som er organisert i Norsk Lektorlag, mener Baastad.
13.Dette markedet er en liten nisje av reiselivsmarkedet, men likevel svært viktig også for Norge, sier adm. direktør Ronald Bye i reiselivsrådet.
14.En rekke av finansrådmannens forslag er saklig begrunnet, men likevel politisk uspiselige.
15.For meg er denne nesten storyløse, men likevel paradoksalt nok - merkelig stringente drømogfantasiboken mer spennende enn mang en handlingsopphopet kriminalroman.
16.Gullberg har en enkel stil, den er nesten hverdagsbanal, men likevel meget gripende.
17.Jeg hadde en anelse om hvilken vei det bar, men likevel var det hardt å høre" dommen", sa Lars efter å ha summet seg litt i ensomhet.
18.Jeg har satset på å ta steget opp blant de aller beste seniorene denne sesongen, men likevel ble jeg overrasket dag jeg fikk beskjeden om å pakke kofferten for å reise til Thunder Bay, sier Persson.
19.Jeg må bare innrømme at disse to forfallene svekker vårt lag, men likevel bør vi har gode muligheter i VMkvalifiseringskampen mot Norge.
20.Jeg vil ikke si at dette har skjedd i Norge, men likevel er dette spørsmålet et tankekors.
21.Men likevel, elevene lærer utrolig fort, sier lærerne.
22.Men likevel behandler vi oss selv, blant annet gjennom å snakke om de negative sidene ved rusen.
23.Men likevel er det få jenter som seiler brett i forhold til gutter ?
24.Men likevel er ikke denne andel stor nok til å tilfredsstille forventningspresset.
25.Men likevel kan det bli vanskelig for Oslobanken å overholde finansministerens renteerklæring ?
26.Men likevel kritiseres INMARSAT for å holde for høye brukeravgifter.
27.Men likevel vil trafikken toppe seg, på grunn av femten minutters ruten.
28.Miljøbevegelsen består av svært velutdannede mennesker, men likevel har den liten gjennomslagskraft på politiske beslutninger, sa førsteamanuensis Erling Albrechtsen på en pressekonferanse tirsdag der Universitetsforlaget presenterte boken" Kraftutbygging, konflikt og aksjoner".
29.Når dette paret ikke har fått skjøte, men likevel betalt kjøpesummen, er bostyret ikke bundet.
30.Regjeringen vil arbeide effektivt videre for at nødvendige reformer skal kunne gjennomføres uten unødige forsinkelser, men likevel uten å la seg presse til å fremme endelige forslag før de er tilstrekkelig utredet og overveiet.
Your last searches