Norwegian-English translation of midler

 
 

More examples
1.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å få fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
2.Denne sløsing med Statens midler ble meget snart stoppet av Stortinget" skrev Alf B. Bryn i en jubileumsbok.
3.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
4.Det har vært en helt klar forutsetning at de midler særavgiften innbringer, skal brukes til å øke bevilgningene til kulturformål på statsbudsjettet.
5.Efter min oppfatning må det være et mål for Regjeringens kvinnelige medarbeidere å unngå at publikum får et eller flere av kvinnens godluktbefordrende og vondluktfordrivende midler i nesen straks brev åpnes.
6.En annen måte å finansiere folketrygden på, er at Staten bevilger de nødvendige midler.
7.Er det mulig, med de midler skolen rår over idag, å drive individualisert undervisning ?
8.Et dukkehjem", med Marit Østbye og Frode Rasmussen, ble invitert på gjestespill til både Sverige og Danmark, men det var ikke mulig å skaffe de nødvendige midler til reisen.
9.Han har levet et luksusliv i overdådige palasser, bygget for kirkens innsamlede midler.
10.I Balsfjord har man fått tildelt midler for å gjøre noe tilsvarende i skolen.
11.I alle fall for Norges Golfforbund og mange andre småforbund som ikke har økonomiske midler til å støtte de aktive.
12.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
13.I denne saken tok en i bruk nær sagt alle midler for å unngå å miste ansikt, noe som igjen førte til at alle de tre partiene ble påført en masse arbeid og ubehageligheter.
14.Opprørerne" tar i bruk forskjellige midler, fra maktanvendelse til åpenhjertige retoriske utfordringer.
15.Skal kommunale midler til nærradio tas fra sosialbudsjettene som idag er på et absolutt lavmål ?
16.Som forvalter av skattebetalernes tidligere foretatte investeringer..." og" det oppsiktsvekkende er at han (Hagen) ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skatteyderne har investert".
17.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
18.(Tip) ONeill, ga tidligere på kvelden uttrykk for at han regnet med at Reagan vil få de midler han ber om, vesentlig på grunn av den nyvalgte president Jose Napoleon Duartes overbevisende appell til kritikerne i Kongressen.
19.Allerede før budsjettbehandlingen gjorde vi det klart at vi ikke kunne se at vi hadde midler til ekstrahjelp for denne gruppen.
20.Apropos midler - du lever vel ikke lenger i beskjedne kår.
21.Arbeiderpartiet vil med sin holdning forhindre at idretten får de midler den har så stort behov for og som man kunne starte å bruke av allerede neste år.
22.Bak Fransesco og mange andre kriminelle barn står skruppelløse organisasjoner som ikke skyr noen midler når deg gjelder å håve inn penger på narkotikasalg, sier en talsmann for myndighetene på Sicilia i en kommentar.
23.Befolkningsavdelingen i FN har bidratt med vesentlige midler i vårt arbeide, som er basert på en såkalt multimediatilnærming.
24.Budsjettforslaget for 1985 innebærer et totalt brudd med tidligere løfter om midler til å ruste opp barnevernet, hevder de to organisasjonene som viser til den krise barnevernet er inne i.
25.Både Norges Idrettsforbund og vi ved Operaen mener at slike midler må kunne nyttes til operahus, kulturhus, idrettsanlegg, parkanlegg osv.
26.Bør man slutte å finansiere idrett gjennom tippemidlene og heller bevilge alle midler over statsbudsjettet ?
27.De begynner å forstå at jordbruksavtalen er grunnlaget for bruk av offentlige midler til sentralisering av produksjon og omsetning, mente Jens Marcussen.
28.De bruker ofte midler som ulovlig innesperring, tortur og til og med mord.
29.De fleste sakene gjaldt bruk av nerveberoligende midler.
30.De frigjorte midler man da får, burde kunne brukes til å løse oppgaver som alle er enige om er viktige, mente han.
Your last searches