Norwegian-English translation of midte

Translation of the word midte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

midte in English

midte
allmenn? on red rapped
Synonyms for midte
Derived terms of midte
Similar words

 
 

More examples
1.Da er det godt å ha revyens Mozart i vår midte nå går jo Elisabeth Grannemann igjen på Chat Noir som kong Olav - har Majesteten sett revyen ?
2.Det er en glede og ære for Oslo by å vite at vi i vår midte har et så særpreget, levende og samtidig tradisjonsrikt miljø som det Oslo Schakselskap representerer, sa varaordfører Hans Svelland i sin hilsningstale til hundreårsjubilanten, under den store festbanketten på Hotel Scandinavia lørdag kveld, stiftelsesdagen.
3.Så vi skal ikke klage, sier den morgenfriske renovatørgjengen med bl. a. tre brødre Jørgensen i sin midte.
4.Derfor lar han selve kilden være" en tom flekk" i kapellets midte, rett over alteret.
5.Det er tidlig i sesongn, men KNS har sikkert flere båter innen sin midte til å hjelpe til.
6.Det er to uvanlige" lærlinger" Aftenpostens typografer dermed har i sin midte.
7.Det må være lite hyggelig for den norske legestand å ha i sin midte en mann som forsvarer bestialsk behandling av annerledes tenkende med psykiatriske straffemetoder.
8.Det var bare det at Storhamar hadde en spiller som Erik Kristiansen i sin midte, og han var i grunnen den store forskjellen.
9.Det var ingen forsamling av eminenser, og bare det at de hadde en kjøpmann i sin midte, viste at de ikke hadde store sosiale pretensjoner efter tidens målestokk.
10.Egentlig roterer mønstringen i sin intensjon omkring tre eggeskallhvite og tynne hulformer i dens midte, efter min opplevelse.
11.Ekspropriasjonsadgangen omfatter deler av kommunene Meldal, Midte Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal.
12.En avis som er kommet i klemme er Stavanger Aftenblad, som såvisst ikke teller" apehjerner" i sin midte, snarere tvertimot.
13.En det må være en målsetning at det storting som velges i 1985 har både universitetsfolk og kunstnere fra flere partier i sin midte.
14.For et fagfelt som fokuserer begreper som helse og aktiv livsutfoldelse er det heller ingen dårlig reklame å ha i sin midte en person som passerer 80års grensen som stridende A.
15.Herr C.B. Hansteens brev i Aftenposten den 30 / 8 gir inntrykk av at et flertall av" grasrota" er motstandere av innvandrere i sin midte.
16.Jeg viser til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe i sin midte har en ressursperson som både er professor i rettsvitenskap og som dessuten - i motsetning til skattedirektøren - er direkte engasjert i det forhåpentlig banebrytende forenklingsarbeide som for tiden pågår i skattekommisjonen.
17.Kunsten bestod i å finne på, la fantasien råde, og dette i en ramme som krevet en begynnelse, midte og slutt.
18.Man aner konturene av noe nytt og spennende i hovedstadens midte.
19.Noe av hovedårsaken til dette er at Oslo gjennom hundre år har hatt en Høyreforening med tyngde, moderasjon og sosialt ansvar, og med mange betydelige politikere både for landet og for hovedstaden - i sin midte.
20.Og familien som har en stresset forsørger i sin midte må for all del ikke lefle og dulle med ham / henne.
21.Og man lever videre i takknemlighet over å ha opplevet et slikt samspill med Monna Tandberg i kraftfeltets midte med sin fremstilling av den førende skuespillerinne og kvinnelige kulturpersonlighet i dansk" gullalder", Johanne Luise Heiberg.
22.Personalkorets debut var imøtesett med stor forventning på de fleste poster, og tirsdagens førstefremførelse av" Å du herlige", ga bud om at hospitalet har fått flere stemningsskapere i sin midte.
23.På bakgrunn av hva et medlemskap i Verdensfredsrådet synes å innebære, er det bemerkelsesverdig at informasjonssekretæren i Norges Fredsråd, som fremstår som en samarbeidsnevnd for norske fredsorganisasjoner og skal være parti og blokkpolitisk uavhengig, i sin midte har et medlem av Verdensfredsrådet !
24.På den annen side står i byens midte fremdeles bygninger som ble vedtatt revet - nyoppusset !
25.St. Petersburg var en by som skrøt av at den hadde noen av verdens beste cellister i sin midte.
26.Trier kan man nå over autobahner som smyger seg gjennom utkantene av Eifelfjellenes frodige vulkanlandskap, eller man kan følge Mosels myke buktninger endel biltimer gjennom noe av den vakreste natur som finnes i Europas midte.
27.Viking har et solid lag med sentrale spillere som Tonning Hammer, Erik Thorstvedt og Torbjørn Svendsen i sin midte.
28.Viltnevnden i Ringerike har fått to jaktende kvinner i sin midte.
29.Ormen høgge og bikkja bite og stuten stend midte på leii.
30.Hvilke klubber ønsker deg i sin midte ?
Your last searches