Norwegian-English translation of militarisere

Translation of the word militarisere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

militarisere in English

militarisere
millitæriskverb militarize
Derived terms of militarisere
More examples
1.En slik løsning vil gi Tyrkia anledning til fortsatt å nekte å anerkjenne Hellas rett til å militarisere øya formelt eller" de jure", men tvinge Ankara til å anerkjenne opprustningen" de facto".
2.NATOs offisielle holdning er at spørsmålet om retten til å militarisere Limnos er en gresktyrkisk uoverensstemmelse som de to land bør løse seg imellom.
3.Gjennom sin politikk bidrar Reaganadministrasjonen både til å militarisere og å rettferdiggjøre militariseringen av Nicaragua.
4.Det forhold at Tyrkia bestrider Hellas rett til å militarisere øya Limnos i det østlige Egeerhavet, har ført til at Hellas har trukket seg fra NATOs årlige høstmanøvre i Egeerhavet de siste tre årene.
5.Det vil ikke militarisere verdensrommet, men demilitarisere våpenarsenalene på Jorden.
6.Fikk Reagan seg sitert Storgingets utvetydige holdning mot hans planer om å militarisere rommet ?
7.Fredriksstad Blad (h) mener at Regjeringen burde ha tatt klar avstand fra alle forsøk på å militarisere verdensrommet og Østlendingen (sp) har forståelse for uroen i Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.
8.Jeg vil gjerne besvare brevet fra Bjarne Aaberg i Aftenposten av 20 / 5 d.å., der han kommenterer min tidligere artikkel i Deres avis om USAs bestrebelser for å militarisere verdensrommet.
9.Også nå forsøker de å presse seg foran når de satser på å militarisere verdensrommet.
Similar words

 
 

militarisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) militariseremilitariserendemilitarisert
Indikative
1. Present
jegmilitariserer
dumilitariserer
hanmilitariserer
vimilitariserer
deremilitariserer
demilitariserer
8. Perfect
jeghar militarisert
duhar militarisert
hanhar militarisert
vihar militarisert
derehar militarisert
dehar militarisert
2. Imperfect
jegmilitariserte
dumilitariserte
hanmilitariserte
vimilitariserte
deremilitariserte
demilitariserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde militarisert
duhadde militarisert
hanhadde militarisert
vihadde militarisert
derehadde militarisert
dehadde militarisert
4a. Future
jegvil/skal militarisere
duvil/skal militarisere
hanvil/skal militarisere
vivil/skal militarisere
derevil/skal militarisere
devil/skal militarisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha militarisert
duvil/skal ha militarisert
hanvil/skal ha militarisert
vivil/skal ha militarisert
derevil/skal ha militarisert
devil/skal ha militarisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle militarisere
duville/skulle militarisere
hanville/skulle militarisere
viville/skulle militarisere
dereville/skulle militarisere
deville/skulle militarisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha militarisert
duville/skulle ha militarisert
hanville/skulle ha militarisert
viville/skulle ha militarisert
dereville/skulle ha militarisert
deville/skulle ha militarisert
Imperative
Affirmative
dumilitariser
viLa oss militarisere
deremilitariser
Negative
duikke militariser! (militariser ikke)
dereikke militariser! (militariser ikke)
Your last searches