Norwegian-English translation of min

Translation of the word min from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

min in English

min
poss. bestemningsord - en.adjective my
  ytrendenoun face, visagi [literature], look
  poss. pron. - sg.other mine
Derived terms of min
abdominal, administrasjon, administrativ, administratør, administrere, albumin, alminnelighet, aluminium, aluminiumfolie, amfetamin, minnelse, minnelse-, minnelsesfest, aminosyre, amming, storming, antihistamin, i det minste, badminton, bedømming, beklemming, bevare minnet av, bitredende justisminister, bituminøs, den usminkete sannheten, det minste, determinant, diminutive, diminutiv, diskriminere, diskriminerende, diskriminering, dominant, dominere, dominerende, Dominikanske Republikk, domino, dominobrikke, dominoeffekt, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker
dumming, eliminere, eliminering, eminent, etter min mening, Deres Eminens, etnisk minoritet, et minimum av, eksaminator, eksaminere, eksaminerende, eksistensminimum, falle ut av minnet, fast skriveminne, fastklemming, fastne i minnet, feilbedømming, feminin, femininitet, feminisme, feminist, feministisk, filming, flamingo, for min del, forklare til minste detalj, miste minnet, forminske, forminsket, forminskes, forminsking, fornærming, forminskende, forminskning, gangbar terminologi, gjøre mindre, gradvis minske, hemming, Hans Eminens, histamin, i siste minutt, ubestemt determinant, inseminasjon, inseminere, ikke desto mindre, ikke det minste, ikke har den minste anelse, ikke røre min, sjasmin, justisminister, kamming, karminrød, kontaminere, kontaminere med, klemming, kriminalitet, kriminell, kriminolog, kriminologi, kulminere, kulminerende, kummin, laminere, landmine, leseminne, luminescens, luminiscent, mer eller mindre, min vanlige flaks, mine, minaret, mindreårig, mindreverdig, mindreverdighet, mindreverdighetskompleks, minedetektor, mindre, mindre enn, mindre enn et atom, mindre kolle, mindre landevei, mineral, mineralog, mineralogi, mineralvann, minestron, minefelle, minefelt, mini-, miniatyr-, miniatyrmaker, minibuss, minicomputer, minimal, minimere, minimumsgrense, minimumslønn, minimum, minispeider, minister, ministeriell, ministerium, mink, minkpels, minnes, minne, minner, minnes-, minnetap, minneevne, minneliste, minneluke, minnesmerke, minneting, minnetavle, minneteknikk, minnevekkende, minneverdig, minneverdige ting, minoritet, minsanten, minske, minske farten, minske hastigheten, minske på trykket, minske til det halve, minske trykket i, minsket, minskende, minskes, minskning, minst, minste, minesveiper, mint, mintkaramell, minus, minutt, nominativ, nominell, nominell verdi, nominere til, nominering, nominasjonsmøte, nyuteksaminert elev, uforminsket, omintetgjøre, omintetgjørende, organisert kriminalitet, usminket, minne, minne om, minne veldig mye om, peppermint, peppermintkaramell, presteseminar, prate om minner, preliminær, statsminister, statsministerpost, pronominell, redusere til et minimum, rødming, ryggsvømming, sette som mindreverdig, saks til hekktrimming, seminar, svømming, sluttet omstemming, sminke, sminke seg, sminkør, sminkedame, sminkeveske, som minner, som påminner, summing av stemmer, stamming, bli i minnet, støtte for minnet, subliminal, tale om den usminkete sannheten, teatersminke, teknisk terminologi, termin, terminal, terminologi, terminsaker, terminkarakterer, tildømming, tilstrømming, tømming, tromming, unnagjeming, underminere, ungdomskriminalitet, ungdomskriminell, oppslamming, urminnes, uten å fortrekke en mine, utforming, utøve brainstorming, utstrømming, være igjen i minnet, hvert annet minutt, verdiminsking, vitamin, avkriminalisere, determinere, feminisere, geminere, kakuminalisere, kriminalisere, minelegge, minere, miniatyrisere, minimalisere, minke, nominere, ominnrede, predeterminere, pronominalisere, reminisere, uteksaminere, vitaminisere, administrativt distrikt, administrator, administrerende, administrerende direktør, alminnelig, alumina, betalingspåminnelse, bli mindre, brystsvømming, determinisme, dominospill, du store min, eksaminasjon, eminense, feire minnet om, forminskelse, friminutt, gjentatt kriminalitet, gutten min, i minnelighet, illuminere, innlemming, kaminhylle, kaminplate, kiming, kimming, kriminaletterforsker, krumming, laminert, med mindre, min herre, min kjære, mindre forbrytelse, mindretall, mine herrer, miniatyr, miniatyrbilde, minkende, minking, minne-, minne fra gamle dager, minne om, minnehøytidelighet, minnes gamle dager, Minnesota, minstemål, minustegn, minutiøs, minutiøst, nettverksadministrasjon, nominasjon, omforming, oppvarming, sist men ikke minst, skatten min, skremming, som vekker minner, stramming, summing, svulming, synkemine, temming, terminologisk, ualminnelig, uharminisk, uminnelig, utarming, uteksaminert, minnehøytid, min gode mann, deterministisk, prominent, tilnærmingsmåte, antipersonellmine, antitanksmine, miniskjørt, minnelig, reminisens, minnespenn, minnefest, bli lavere/mindre/svakere, swimmingpool, forslumming, innstramming, minimering, omrømmingstid, min bedre halvdel, internminne, magnetkjerneminne, minnebrikke, minnepinne, trommelminne, williamsminne, kulminasjon, diminuendo, minsking, herming, dominert, dominikaner, miniatyrmenneske, minneord, minnetale, terminus, mineralgjødsel, mineralsalt
Similar words

 
 

Wiki
Min eller MIN kan referere til: - Min (Fujian), en elv i Folkerepublikken Kina - Min (Sichuan), en elv i Kina - Min (kongedømme), et av de ti kongedømmene i De fem dynastiers og ti kongedømmers tid i Kina - Min (Dingxi), et fylke i Dingxi i Gansu i Kina - Min (språk), en kinesisk språkgeruppe utbredt i Kina og på Taiwan - Min, et kinesisk slektsnavn - Min (gud), en egyptisk gud - Minutt, forkortet min. - Minimum, forkortet min. - Min Áigi, en tidligere avis på samisk.

More examples
1.(Ikke min uthevning.)
2.(Min uthevelse.)
3.Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
4.All denne øldrikkingen vil bli min urin.
5.Alle i familien kranglet ; min far og min mor med hverandre, barna med foreldrene og seg imellom".
6.Alt sitt arbeide, både ved tropp og administrasjon, utførte kapteinen til min fulle tilfredshet.
7.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
8.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
9.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
10.Da er heller ikke solformørkelsen et dårlig varsel, forskjellen er bare at det som skygger, er større enn min kappe.
11.Dans på min grav" Aiden Chambers.
12.Dans på min grav" Dette er bare noe du må lese.
13.De finder altsaa, at der er scenisk Virkning i min Tragedie, De vil lade den opføre ?" -" Jeg vilde gjerne, hvis der ikke var rent ydre Grunde, som stillede sig iveien." -" Rent ydre Grunde ?
14.Den berømmelige dagen" hadde jeg tatt opp i min andre diktsamling, jeg vil ikke engang nevne den, for jeg har utelatt den siden ; boken var i trykken, det var ikke noe mer å gjøre med det.
15.Den største oppdagelse i min generasjon er at mennesket kan forandre sin livssituasjon ved å forandre sine holdninger.
16.Denne stolte, ydmykede kvinne, det er min søster, og det er dette bildet av seg selv hun efterlater oss.
17.Det er ikke riktig å sende bort de av min fars kvinner som ikke hadde noen sønn.
18.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
19.Det gjør meg vondt å måtte si at (min forlovede) ikke er det minste intelligent eller kulturell, at hun ikke kan et grann sosialøkonomi, og at den eneste universitetseksamen hun kanskje kunne klare, måtte være i moderne sprog.
20.Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
21.Det vet jeg ikke, men meg vil det gi min eksamen", var svaret.
22.Det ville være å gå for langt hvis jeg sa at jeg betaler skatten min med glede".
23.Det viste seg at hun bodde tvers over gaten, og min venn og hun var blitt kjent med hverandre.
24.Dette er ikke min seier.
25.Dette er ikke mitt bord, det er ikke min sak, det er ikke mitt gebet.
26.Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.
27.Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti".
28.Dragen min blei gul den.
29.Du storeste, jeg tror jeg har mistet min kopi av den guddommelige plan.
30.Efter min oppfatning er det ingen grunn til å fokusere interessen omkring dette.
Your last searches
min