Norwegian-English translation of minske

Translation of the word minske from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minske in English

minske
allmennverb extenuate
  arbetsstyrkeverb slim, slim down, reduce
  gjøre mindreverb narrow
  skjere nedverb prune, curb, reduce
  verdverb take away from, detract from
  fartverb slacken
  mildneverb mitigate, ease
  effektverb wear off
  verkverb alleviate, assuage, relieve, soothe, lessen, calm, ease, comfort, pacify
  antallverb sink
  størelseverb cut, reduce
  kvantitetverb reduce, slacken, slacken off
  forkorteverb curtail, reduce, cut short
  beskjæreverb cut back, decrease, cut down
  avtaverb drop off, drop away, decline, decrease, become less, fall off
Synonyms for minske
Derived terms of minske
Anagrams of minske
More examples
1.Vi håper at dette skal minske vårt arbeidspress så mye at vi blir i stand til å få ordnet de sakene det haster mest med", heter det i annonsen fra Oslo trygdekontor.
2.Blant de innviklet sammensatte tiltak som kan minske faren for krig tilbyr SovjetUnionen USA som en begynnelse det enkle, men samtidig tilstrekkelig effektive tiltak å fryse fast atomvåpenarsenalene.
3.Byggebransjen må selv arbeide for å minske kostnadene, og for en rekke byggevarer vil det bare bli små prisøkninger iår, fastslo Kran.
4.De som arbeider for å minske gapet, må begynne i andre enden.
5.Det bør gjøres noe for å minske duebestanden i Oslo.
6.Det er en skam dersom europeerne lar en årlig økning av forsvarsbudsjettene med ytterligere en prosent stå i veien for å minske risikoen for en atomkrig.
7.Dette bør våre myndigheter se som et bidrag til å minske køene til institusjonene og redusere utgiftene til eldreomsorgen.
8.Disse oljeprodusentene må forstå at et slikt prissystem bare vil minske stabiliteten i markedet og ha en svært skadelig effekt på den internasjonale prisstrukturen, sa oljeminister Subroto.
9.Faren for at FN fryser konflikten i MidtØsten til et evighetsproblem vil også minske, mener han.
10.I teorien skal det altså ikke så mye til for å kunne minske antall branner.
11.Ledighetstallene, understreker hun, - kommer i tillegg til de dystre tall for boligbyggingen som viser en svikt på 15 pst. Og hva er det Gro Harlem Brundtland mener må gjøres for å minske arbeidsledigheten ?
12.Målet er å øke kjørernes sikkerhet, og samtidig minske prisen på bobsledene.
13.Selv om det ennå ikke er noe uttalt mål i Tanzania å minske befolkningsveksten, vil det sannsynligvis være det beste for landet, mener Christiane Nsekela.
14.Skal man kunne minske misbruket, må det spres mere opplysning om skadevirkningene, og foreldre må gjøre det klart overfor sine barn hvilke holdninger man har.
15.Vanskelig å si seg umiddelbart enig i at dette kan minske antallet ulykker blant ungdom.
16.Ved en omhyggelig bruk av landets ressurser og kamp mot all sløsing vil det være mulig å minske budsjettunderskuddet, betale en rekke gjeldsposter og få orden på betalingsbalansen, lovet den nye makthaver.
17.Alternativet til å minske den konvensjonelle kløft mellom øst og vest, betyr langsiktig avhengighet av atomvåpen i avskrekkings øyemed.
18.Amerikanerne foreslo VM hvert år, men det ville gi inflasjon i VMtitler og heller minske interessen, mente jeg.
19.Anlegget er allerede blitt pålagt å minske de radioaktive utslipp til så nær null som mulig, og vil bruke syv milliarder kroner for å forbedre håndteringen av avfallet.
20.Askerfolk har hatt mulighet til å taue gamle vrak til Oslos dumpeplass i Bundefjorden, men en egen plass i Asker sjøområde vil spare båteierne for tid og penger og minske risikoen for tilfeldig dumping.
21.Avgiftsbetaling med magnetkort som supplement til myntpåkast vil minske risikoen for innbrudd i automatene, og redusere arbeidet med innsamling av mynter.
22.Bare en slik amerikansk kursendring kan minske spenningen.
23.Befolkningen i Skandinavia vet imidlertid at en atomvåpenfri sone i det nordlige Europa vil minske den internasjonale spenning, heter det i artikkelen, som er skrevet av TASSmedarbeideren Leonid Ponomarjov.
24.Behovet for programmer i den ramme vil ikke akkurat minske, internasjonalt heller.
25.Bl.a. satte han i gang store offentlige arbeider for å minske arbeidsledigheten.
26.Blir det mulig å få istand lignende dialoger i nærmeste fremtid, skulle det tyde på at både Washington og Moskva er interessert i å minske avstanden seg imellom.
27.Bommen skulle minske gjennomgangstrafikken for ca. 200 beboere i Kampenstrøket.
28.Bremen har nå også vedtatt en fartsgrense på 120 km / t på autobahnene i denne lille delstaten, for å minske ekshaustens skadevirkninger.
29.British Airwayssjefen Colin Marshall og styreformannen Lord King fremla mandag et halvårsregnskap (1. april30. september) som sikkert ikke vil minske interessen for aksjene.
30.Både fabrikker (ikke minst) og legene prøver å minske dette, men helt komplikasjonsfri behandling finnes ikke hverken i skolemedisin eller naturmedisin.
Similar words

 
 

minske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) minskeminskendeminsket
Indikative
1. Present
jegminsker
duminsker
hanminsker
viminsker
dereminsker
deminsker
8. Perfect
jeghar minsket
duhar minsket
hanhar minsket
vihar minsket
derehar minsket
dehar minsket
2. Imperfect
jegminsket
duminsket
hanminsket
viminsket
dereminsket
deminsket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde minsket
duhadde minsket
hanhadde minsket
vihadde minsket
derehadde minsket
dehadde minsket
4a. Future
jegvil/skal minske
duvil/skal minske
hanvil/skal minske
vivil/skal minske
derevil/skal minske
devil/skal minske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha minsket
duvil/skal ha minsket
hanvil/skal ha minsket
vivil/skal ha minsket
derevil/skal ha minsket
devil/skal ha minsket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle minske
duville/skulle minske
hanville/skulle minske
viville/skulle minske
dereville/skulle minske
deville/skulle minske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha minsket
duville/skulle ha minsket
hanville/skulle ha minsket
viville/skulle ha minsket
dereville/skulle ha minsket
deville/skulle ha minsket
Imperative
Affirmative
duminsk
viLa oss minske
dereminsk
Negative
duikke minsk! (minsk ikke)
dereikke minsk! (minsk ikke)
Your last searches