Norwegian-English translation of moderlig

Translation of the word moderlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moderlig in English

moderlig
allmennadjective maternal, motherly
Synonyms for moderlig
Anagrams of moderlig
Similar words

 
 

More examples
1.Adrian RossMagenty i rollen som Michael, gutten som skammer seg over sitt" rotehue" av en moderlig skravlebøtte, må også roses.
2.Den fem år gamle hunden har i et par måneder tatt seg moderlig av en kattunge som plutselig ble alene i verden, og gir den melk så det renner.
3.Det kan man liksom tillate seg uten at det koster for mye, forklarer frøken Jørgensen, som nå har lagt frem en anselig bunke eksempler, som hun mixer og matcher med moderlig omsorg.
4.Det var noe moderlig trygt ved Betten, som gjorde det naturlig å søke henne som medmenneske.
5.Men møtet mellom den skvalpefulle og arbeidsløse metallarbeideren som hadde forvillet seg inn på slottet en natt, og havnet hos et moderlig statsoverhode, kom aldri helt på vingene.
Your last searches