Norwegian-English translation of modist

Translation of the word modist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

modist in English

modist
yrke - kvinnenoun modiste
Similar words

 
 

Wiki
Modist (egentlig en som arbeider med mote) er en håndverker med fagbrev som utarbeider egne modeller, eller modeller etter forslag fra kunder, som oftest damehatter. Modistfremstilte produkter skiller seg blant annet fra fabrikkfremstilte gjennom at de blir individuelt tilpasset hver enkelt kunde. Modister jobber helst ved scenekunstinstitusjoner (eksempelvis i et teater eller en ved en operascene) eller i i egne verksteder/butikker.

Your last searches