Norwegian-English translation of montere

Translation of the word montere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

montere in English

montere
fotografiverb mount
  konstruksjonverb assemble, build, put together
  tekniskverb assemble, put together
Synonyms for montere
Derived terms of montere
Wiki
Montere har flere betydninger - Montere, sette sammen - Montere (matlaging), kokkeuttrykk for å røre smør i en saus like før servering.

More examples
1.I informasjonskampanjene våre mot brannulykker har vi alltid fremhevet at det er viktig å montere røykvarslere i hjemmene, sier Offenberg.
2.Jeg er fristet til å tro at dette skyldes at leger og tannleger er blitt flinkere til å sikre seg mot tyver og narkomane, blant annet ved å montere alarmer, sier Fyhn.
3.Arbeidet med å montere banen begynte i mai 1982, og den sto ferdig på forvinteren.
4.Arbeidstilsynet vil gå ut med en advarsel til brukerne og anbefaler traktoreierne å montere førervern snarest mulig.
5.De sa videre at det også er frykt for at SovjetUnionen kan montere interkontinentale ballistiske raketter i ubåtene som kan sendes ut på oppdrag uten å bli oppdaget.
6.Det ble kort og godt fastslått at kostnadene ved å montere bilene i Kalmar ligger noe under kostnadene ved Volvos hovedanlegg i Göteborg.
7.Det er blitt sendt kasser fra Iran gjennom Syria til Libanon, som" meget mulig kan være flydeler til å montere sammen".
8.Det er et Harstadfirma som har fått i oppdrag å montere, og firmaet vil også forskuttere utgiftene på 32 000 kroner.
9.Det er imidlertid et omfattende og tidkrevende arbeide å montere ny kontaktledning.
10.Det gjenstår å montere ledninger og armatur på de nye stolpene og å fjerne de gamle.
11.Det moderne VVSfirma vil ifølge røleggermester Ragnar Berget ikke bare montere rør og utstyr som andre har spesifisert.
12.Dette vil også være til fordel for" selvbyggere" - amatører eller hobbybyggere - som får stå her og innrede båtene sine, montere motorer etc.
13.Elektroingeniør Einar Jakobsen i Sørumsand klekket for flere år siden ut en ide som går ut på å øke fremdriften for skip ved å montere foilpropeller i baugen.
14.En ny brannbil er på plass, og man arbeider med å montere automatisk innflyvningsutstyr.
15.En ting er dette at svenskene kan montere sine utstillinger som de vil og skape den kulturpolitiske propaganda de selv ønsker.
16.FTFI vil allerede neste uke montere de nye maskiner som skal utprøves i produksjonen.
17.Fabrikken har nettopp begynt å montere den nye modellen med betegnelsen 740.
18.Fabrikken i Kalmar er bygget for å montere 30 000 biler i året.
19.For Ivo Caprino, med sine italienske røtter, har gleden vært å fotografere italienske miljøer, kjøkkener og råvarer - og montere bildene sammen på en ny og appetittvekkende måte.
20.For å få øket dekkslasten med rundt 2000 tonn, ble det japanske verkstedet Hitachi Zosen nødt til å montere ekstra oppdriftselementer på riggen.
21.Grunnflaten i hver enkelt hall er 210 kvm, og det tar fra en til to dager å montere dem.
22.Heiskontrollen i Oslo kjenner til at mekaniske verksteder uten installasjonsrett tilbyr å montere vareheiser i bygårder rimeligere enn autoriserte heisinstallatører.
23.Hvis ikke folk har fått montert godkjente sikkerhetslåser på dørene sine, burde de ta den utgift dette koster å montere, sier Glosimot.
24.Hvis russerne skulle klare å montere tidligvarslingsradar ved Longyearbyen, vil de befinne seg tretten hundre kilometer nærmere USA.
25.I 19911992 regner vi med ved hjelp av romfergene å montere stasjonen i rommet.
26.I en notis i Aftenposten 2 / 1 meddeles det at et nytt firma i Otta har engasjert 10 ledige snekkere for å montere ferdighus importert fra Sverige.
27.I et eget rom i bryggeriets annen etasje vil en modellbyggerklubb montere en av landets aller største modelljernbaner.
28.I friskulpturen" Livshjul" tar hun for seg et helt annet område av virkeligheten, det trivielle, ved å hugge en" bil slange" i rød Veronasten, polere den og montere den på en sokkel.
29.I tillegg fikk vi en spesialavtale slik at vi kan montere en" barbert" versjon her i Norge for videre salg til blant annet skolene.
30.I tillegg til at selve rensesystemet er dyrt å montere og vedlikeholde, vil det kreve enorme investeringer å få tilpasset katalysatoren i eksisterende og kommende bilmodeller.
Similar words

 
 

montere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) monteremonterendemontert
Indikative
1. Present
jegmonterer
dumonterer
hanmonterer
vimonterer
deremonterer
demonterer
8. Perfect
jeghar montert
duhar montert
hanhar montert
vihar montert
derehar montert
dehar montert
2. Imperfect
jegmonterte
dumonterte
hanmonterte
vimonterte
deremonterte
demonterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde montert
duhadde montert
hanhadde montert
vihadde montert
derehadde montert
dehadde montert
4a. Future
jegvil/skal montere
duvil/skal montere
hanvil/skal montere
vivil/skal montere
derevil/skal montere
devil/skal montere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha montert
duvil/skal ha montert
hanvil/skal ha montert
vivil/skal ha montert
derevil/skal ha montert
devil/skal ha montert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle montere
duville/skulle montere
hanville/skulle montere
viville/skulle montere
dereville/skulle montere
deville/skulle montere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha montert
duville/skulle ha montert
hanville/skulle ha montert
viville/skulle ha montert
dereville/skulle ha montert
deville/skulle ha montert
Imperative
Affirmative
dumonter
viLa oss montere
deremonter
Negative
duikke monter! (monter ikke)
dereikke monter! (monter ikke)
Your last searches