Norwegian-English translation of moralitet

Translation of the word moralitet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moralitet in English

moralitet
allmennnoun morality
Similar words

 
 

More examples
1.Det avgjørende er hvilken fornuft eller moralitet som lever i folket og folkets ledere.
2.Det har alltid vært et sterkt element av moralitet i Bangs økonomisk politiske filosofi.
Your last searches