Norwegian-English translation of moralsk

Translation of the word moralsk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

moralsk in English

moralsk
etiskadjective ethical, moral
  allmennother morally
Synonyms for moralsk
Derived terms of moralsk
Examples with translation
Vi vil gi dem moralsk støtte.
Similar words

 
 

More examples
1.At reklame i eteren er verre eller mer moralsk forkastelig enn andre reklameformer, er vanskelig å fatte.
2.Det viktigste ved karakter er moralsk mot.
3.Detet er helt amoralsk, Jeget anstrenger seg for å være moralsk, mens Overjeget kan være hypermoralsk - og blir da like grusomt som bare detet kan være.
4.Dynastiet"s geniale vri ligger rett og slett i at det mangler en moralsk pekefinger.
5.Et korrupt rettssystem er en moralsk vederstyggelighet og en ulykke for en nasjon.
6.Han (Treholt) bearbejdede kraftigt både Jens Evensen og Arbeiderpartiet med de fredspolitiske hovedsynspunkter, som i manges øjne kan give hans lovbrud en moralsk legitimation.
7.Høyre har en moralsk forpliktelse overfor mellompartiene når det gjelder å imøtekomme deres innstendige ønske om å få etablere listeforbund der det kan være hensiktsmessig.
8.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
9.Moralsk" sett er ikke en hattenål mindre fordømmelsesverdig som mordredskap enn seks millioner" bomber". -" Man kan ikke dø mere enn en gang.
10.Moralsk akseptabel" - for hvem ?
11.Palme er en moralsk og politisk ruin.
12.Både politisk, moralsk og militært ville det være uholdbart om vi i Norge meldte oss ut av NATOs atomvåpenstrategi.
13.Den flernasjonale fredsstyrke har aldri kunnet gi mer enn moralsk og politisk støtte, den militære støtte har vært en ren illusjon, sier han.
14.Departementet har mer enn oppfylt et moralsk ansvar overfor de unge fra Zimbabwe, uttaler Jens Øen.
15.Dette kommer ikke til å bli noen pedagogisk eller moralsk film med" happy ending", til det er virkeligheten for tøff, sier 32 år gamle Cliff Moustache fra Seychellene.
16.Doping i idretten er moralsk og vitenskapelig forkastelig, sier lege Tony Sartok, leder for et svensk legeteam ved Karolinskea Sjukhuset i Stockholm til Aftenposten.
17.Gjennom en lang rekke år har Arbeiderpartiet fremstilt vår skattepolitikk som et anslag mot fellesskapet og fellesgodene, som moralsk suspekt, som sosialt uakseptabel og som et bidrag til å øke avstanden mellom de svakt og de bedre stilte.
18.Idag har jeg mer moralsk enn politisk innflytelse.
19.Jeg mener det er direkte sprøtt å lage jobber som ikke behøves, og som ingen egentlig vil ha, bare fordi det liksom er så moralsk fortreffelig å jobbe.
20.Jeg regner i det minste med å fullføre som en god nummer to, sier Hart, som legger til at også det vil være en moralsk seier all den stund han startet tilsynelatende håpløst langt bak Mondale.
21.Jeg sykler fra land til land for å minne Europa om Prahavåren, og for å gi moralsk støtte til dem som fortsatt kjemper i Tsjekkoslovakia, sier han til Aftenposten.
22.Kriminallitteraturen er egentlig svært moralsk og oppbyggelig, hevder multiskribenten, som forøvrig er bekjennende kristen.
23.Men det er vel langt lettere å opptre moralsk som forfatter, og forøvrig også som leser, enn et kjempende medmenneske i det virkelige liv ?
24.Men handelsminister Haugstvedt har uttalt i et intervju at oljefrakten har en moralsk side som norske redere må ta innover seg.
25.Noe slikt er selvmord og moralsk uakseptabelt, uttalte SVlederen.
26.Nøytralismeprofetene ville få lettere spillerom, og moralsk sett ville det medføre en uttynning og forflating av verdiinnholdet i vår skole, sa biskopen blant annet.
27.Og den oppmerksomheten vi har fått, har gitt oss moralsk støtte til å kjempe videre for å få beholde våre arbeidsplasser, sier en av de fire, Else Myklebust til Aftenposten.
28.Statskirkesystemet er moralsk bankerott.
29.Særlig for ungdommen er det viktig å ha et menneske som Aren som gir moralsk støtte og praktisk hjelp med søknader til myndighetene, sier Kjersti Hansen.
30.Vi er i en situasjon som krever konstant årvåkenhet og moralsk mot, ansikt til ansikt med en mektig nabo, sa Grethe Værnø.
Your last searches