Norwegian-English translation of morbid

Translation of the word morbid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

morbid in English

morbid
oppmerksomhetadjective morbid
Anagrams of morbid
Similar words

 
 

Wiki
Morbid (av latin morbus: sykdom) er et begrep brukt i psykologien og i eldre litteratur, som beskriver en person med en sykelig og usunn fascinasjon for døden eller dødsrelaterte temaer. En morbid person kan lengte etter døden og ha dype konflikter i sitt eget følelsesliv og tankesett, men dette er ikke et krav. Morbid humor er humor om temaene døden og død.

More examples
1.Bergmankjennere har påpekt at skaperen av" Fanny og Alexander" har frigjort seg fra nagende religiøse, moralske og morbid livsfornektende opplevelser og nevroser som har angitt temaet for mange av hans tidligere filmer.
2.Hånd i hånd med mystikken går likeledes et visst morbid forhold til døden, hevder professor Boyer.
3.Musikken vår er ikke morbid, ikke ren seksuell, ikke politisk, men positiv.
Your last searches