Norwegian-English translation of motbydelig

Translation of the word motbydelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motbydelig in English

motbydelig
styggadjective rebarbative [formal], repellent
  situasjonadjective distasteful, repulsive, repugnant
  oppførseladjective unsavory
  avskyeligadjective detestable, loathsome, abhorrent, abominable, disgusting, vile [informal]
Synonyms for motbydelig
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er en motbydelig praksis.
2.Allikevel hadde han neppe ventet at Labour og LOledere i så klare ordelag skulle fordømme" kontakt med, støtte fra et motbydelig terrorregime som Libyas", for å sitere Labourlederen Neil Kinnock.
3.En motbydelig opplevelse, sier Rabbe E.
4.En motbydelig tysk supporterskare gikk sine engelske" kolleger" en høy gang i Strassbourg.
5.For en kvinne er det motbydelig og nedverdigende å bli voldtatt av en som hun kjenner.
6.Mens russerne har betegnet lekene som et motbydelig amerikansk show som har mistet sin mening uten deres deltagelse, har kineserne rost arrangementet, innkvarteringen og vertskapet.
7.Pilar Palomers frie billedformer i maleri og tegning, og endelig den fantastiske og motbydelig detaljerte billedverden Jose Hernandez tryller frem, lik Kittelsens troll satt på lerretet av en Goya.
8.Selv om denne pietisme er dem motbydelig burde de som liberale ha ytringsfriheten for øye.
9.Motbydelig og kvalmt" var ord som ble brukt mot denne nye og enke sporten, hvis det i det hele tatt kunne kalles sport.
10.Jeg synes det er motbydelig å se de overfylte hyllene i denne butikken, sier en av de fattige kvinnene som intervjues av Oxfam.
11.At Lilleakerbussen ligger en bit fra Kolsåsbanen, ikke så langt på et flatt kart, er ikke farlig for den som planlegger, men ganske motbydelig bratt for den som skal klatre opp eller skli ned brattbakkene til disse to banene.
12.Det er motbydelig, det er skremmende, det er ødeleggende for vårt samfunn.
13.Iblant er det umulig å sovne, og da gjentas alt for mine øyne... motbydelig som et mareritt.
14.Jeg kjemper meg frem i motbydelig fokus langs første stakitt allerede i faretruende ferd med å størkne.
15.Men så passer det onkelen å gifte henne bort til en gammel enkemann, som er både fysisk motbydelig, gjerrig og slem.
16.Som fordømmer pornoen som et motbydelig biprodukt av Vestens kapitalisme.
Your last searches