Norwegian-English translation of mottakelse

Translation of the word mottakelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mottakelse in English

mottakelse
allmenn? reception
Derived terms of mottakelse
Similar words

 
 

More examples
1.Han har fått en god mottakelse for ideen hos aksjonsledelsen for de tre hjelpeorganisasjonene som deltar.
2.Et forskningsprogram til tre millioner kroner i regi av Nordlandsforskning, er kommet i fare efter negativ mottakelse i Tysfjord.
3.Tirsdag 20. august foregår høytideligheten som begynner med en mottakelse av årets nye studender på Universitetsplassen.
Your last searches