Norwegian-English translation of mudring

Translation of the word mudring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mudring in English

mudring
allmenn? dredging
Similar words

 
 

More examples
1.Siden midten av 1960årene har denne tradisjonsrike havnen bygget ut store havneområder, og det er investert enorme summer i mudring, bygging av moloer, kaier og i nytt losse og lasteutstyr.
Your last searches