Norwegian-English translation of musefelle

Translation of the word musefelle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

musefelle in English

musefelle
allmenn? mousetrap
Similar words

 
 

More examples
1.For tiden befinner" pagoden" seg på modellnivå og er, uten å fornærme opphavsmannen, blitt tatt for å være såvel et fuglebur som en musefelle.
2.I dag koster en musefelle i utsalg rundt syv kroner.
3.Nå er det ikke en musefelle å oppdrive, hverken hos grossister eller fabrikanter.
4.Organisten spiller nærmest med musefelle på klaviaturet, forteller Gudbrandsdølen.
5.Vi bør alle planlegge hvordan vi vil bo på våre eldre dager - og sørge for at boligen ikke funksjonerer som en musefelle hvis vi blir syke eller brekker et ben.
Your last searches