Norwegian-English translation of museum

Translation of the word museum from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

museum in English

museum
allmennnoun museum
Synonyms for museum
Examples with translation
Den bilen tilhører på et museum.
Similar words

 
 

Wiki
Et museum er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene. International Council of Museums (ICOM) vedtok denne definisjonen på sin generalforsamling i København i 1974: Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

More examples
1.Bella ble hentet, og hun sto lenge utstoppet i Universitetets zoologiske museum.
2.Nuts Museum" !
3.Tidskapsel"turen slutter i et konvensjonelt museum hvor de viktigste funnene er attraktivt utstilt.
4.Ut i det blå"turen til Bergen skal forfølge temaet" Hansatiden" med blant annet besøk på Bryggen - og Det hanseatiske museum.
5.(New York Times) Minst 45 oppsiktsvekkende eksemplarer av europeisk juvelerkunst og andre arbeider i samlingene ved Metropolitan Museum of Art i New York er ikke hva man har gitt dem ut for å være.
6.Bennys bil kommer til å bli et rullende museum når vi får fylt den opp !
7.Da Ulf Hamran, senere direktør ved Drammen museum, tok sin magistergrad om arkitekt G. A. Bull og Homansbyen i 1959, kom han til oss i strøket og fikk historier, minnes Henrik.
8.Dersom du absolutt må ha blåveis i haven kan du jo så den ! råder Olav Balle, formann i Norsk Botanisk Forening som deltar i det internasjonale opplegget" Vern våre vekster" samme med Verdens Villmarksfond, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Botanisk Museum i Oslo, Norges Jeger og Fiskerforbund og Det Norske Skogselskap.
9.Det er godt at vi har et filmarkiv, men Norsk Filminstitutt skal ikke" bare" være et passivt museum.
10.Det er viktig å ta vare på det verdifulle i tide, sa kong Olav da han onsdag la ned grunnstenen til Norsk Teknisk Museum på Frysja.
11.Det funkler og skinner i gammelt og nytt glass i Drammens Museum, der de tre unge glasskunstnerne fra Berger i Østfold stiller ut i fornemt selskap med Nøstetangenglass.
12.Dette er det mest besøkte museum i Polen, sier Paulinerpateren Golonka.
13.Diskusjonen om kulturminnevernets departementstilknytning er nok bare en oppvarming foran en heftigere debatt om forslaget til ny statlig distriktsløsning for kulturminnevernet, sier professor Anders Hagen ved Historisk Museum i Bergen.
14.Efter å ha drøftet uniformen med lederen av Cappelens Antikvariat, ble vi enige om at den burde overlates til et museum.
15.Et av poengene med bevaringstanken her på Sagene er at strøket ikke skal bli noe museum, sier Terje Wiggo Nielsen, - her skal være liv og virksomhet av mange slag, arbeidssteder, boliger, restauranter" Mølla" er forlengst etablert og efterhvert kanskje også forretninger.
16.Gulspurven holdt på å bli utryddet i Norge for ikke så lenge siden, sier vitenskapelig konsulent PerGøran Bentz på Zoologisk museum i Oslo.
17.I 1962 ble apotekets opprinnelige interiør overført til Farmasihistorisk museum, men selv uten det originale" officin" var Grønland 10 bevaringsverdig i sin helhet - et 125 år gammelt hus som var intakt med hensyn til både eksteriør og funksjon.
18.I Bergen bør deltagerne, slik hensikten er, forfølge temaet" Hansatiden" i Bryggens Museum, Det hanseatiske museum m.m., sier Harsson.
19.Ja, og museum i den gamle Bernhus skole fra 1859.
20.Ja, vi har jo allerede apoteket - det vil si Farmasihistorisk museum her.
21.Jeg er veldig glad for at denne utstillingen her i Follo Museum er kommet i stand.
22.Liv og røre er nettopp det som skal prege vårt museum.
23.Marvellous, the museum is better than ever before.
24.Nei, vi tenker oss ikke bare et museum.
25.Norsk Veiteknisk Museum er under planlegging og skal legges nettopp her.
26.Oldsaksamlingen, Myntkabinettet og Etnografisk museum - kan presentere sitt eget program.
27.Som hortenser er jeg stolt av å være den som åpner dette museum, sa stortingsrepresentant Ingrid Willoch, før hun klippet over snoren over inngangstrappen.
28.Spisesalen er et museum i seg selv, fremholder assisterende direktør Arild Larsen og peker på tykt tømmer dekket av håndvevde åkleer og gammelt tinn.
29.Velkommen til Bilteknisk Museum i Horten, sier disponent Kåre Kjeldsberg.
30.Å se hval så langt inne i fjorden er jo ingen dagligdags hendelse, sier avdelingsleder Jørgen A. Pedersen i pattedyravdelingen på Zoologisk Museum til Aftenposten.
Your last searches