Norwegian-English translation of myrra

Translation of the word myrra from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

myrra in English

myrra
botanikknoun myrrh
Synonyms for myrra
Similar words

 
 

Wiki
Myrra er saft av Commiphora-arter og Burseraceae. Treet vokser i Arabia og Afrika. Sekretet er svettet ut av barken og tørret i luft.

More examples
1.Deres gaver av gull, røkelse og myrra ville ha vært en hån.
2.For når de automatiske dørene åpner seg til" The Original Christmas Store" i Los Angeles, er eimen av gull, røkelse, myrra og plast med furuduft så tykk i lokalet at den nærmest kan skjæres med kniv.
Your last searches