Norwegian-English translation of myte

Translation of the word myte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

myte in English

myte
allmennnoun myth
Synonyms for myte
Anagrams of myte
Wiki
En myte (fra gresk ????? mythos, 'tale', 'fortelling', 'muntlig beretning') er en kulturell eller religiøs fortelling, en betegnelse for muntlig overleverte forestillinger om f.eks. guder, naturmytiske vesener eller verdens opprinnelse, som ofte strekker seg tilbake til førhistorisk tid.

More examples
1.Tapsforretningen" kunsten er en myte som er avlivet til gagns.
2.Dessverre gikk Knut Hamsun hen og skrev" Sult", og vi slåss stadig mot den myte at kunstnere helst skal sulte for å skape god kunst.
3.Det er en myte.
4.Det er en myte at overgangen til det postindustrielle samfunn skaper et nærmest ubegrenset behov for høyere utdannelse, sa Larsen.
5.Det er en myte at pressen bare er opptatt av de negative sider ved næringslivet, fastslo Kjell Thompson.
6.Det er en myte at ulven har vært i ferd med å dø ut.
7.Det er en myte blant folk som bygger hus å tro at arkitekthjelp faller så kostbart, og det er nok delvis arkitektenes egen skyld.
8.Det er nok en liten myte som sier at menn ikke liker håndarbeide, sier Mauritz Solberg.
9.Tunge løft er stort sett en myte, de hører helst hjemme i helsevesenet, lyder det fra Elsebeth Bakke, tømrerlærling i Bergen.
10.At Gardermoen bare lever av charterturister, er en myte.
11.At Prøysen som dikter og Prøysen som person ble ei myte for oss, er ikke til å forundre seg over, for den uttrykker vår egen djupe lengsel etter språk, autentisitet, tilhørighet, frihet.
12.At hår slites av mye vasking, er også en myte.
13.Beagle skriver eventyr for voksne, og i sin egen myte tror jeg han selv er trollmannen, en trollmann som kan trylle frem de merkeligste ting og som i sine største stunder kan fremkalle undere.
14.Bondevik kalte det en myte at staten tjener penger på alkohol.
15.Carl I. Hagen mente at debatttemaet" Privat velstand - offentlig fattigdom" er en myte skapt av sosialistene for å finne grunn for kravet om å overføre mer makt og mer penger til det offentlige.
16.Den høytlønnede lege er i 1984 en myte.
17.Denne fare er ingen myte, men en realitet vi må leve med og søke å verne oss mot så godt vi kan.
18.Derfor er det en myte at kroppen forandrer seg så mye ved normal aldring at vi ikke kan gjøre det vi har lyst til til vi blir minst 90 år gamle.
19.Det eksisterer visstnok en myte om at elektronisk musikk er kjedelig, men den ble ikke levnet gode kår her.
20.Det er en myte, senest fremsatt på lederplass i Dagbladet igår.
21.Det er en myte at" hasj fører til heroin fører til døden".
22.Det er en myte at det glemmer fort.
23.Det er en myte at naturbust er det beste for håret.
24.Det er en myte at skilsmissebarn alltid ønsker at foreldrene deres skal flytte sammen igjen, melder Nynorsk Pressekontor.
25.Det er en myte at vi er så sidrompa, at vi ikke har humør eller humor eller selvironi.
26.Det er en myte å tro at å føde er ukomplisert og ufarlig, sa Molne.
27.Det er imidlertid ingen myte - hva Mathiesen synes å mene - at narkotikamiljøet har hardnet til og at brutale metoder iblant brukes overfor f.eks. dem som oppfattes som tystere.
28.Det er ingen myte at man kan dø av at hjertet brister.
29.Det er myte at verden i sommerferien ender ved Kristiansand.
30.Det er såvisst ingen" myte" som hr. Harlyng kaller det, at offentlig ansatte er sikret arbeid og lønn frem til pensjonsalderen, men han forsøker å blande kortene når han skriver om" sikre stillinger".
Similar words

 
 

myte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) mytemytendemytt
Indikative
1. Present
jegmyter
dumyter
hanmyter
vimyter
deremyter
demyter
8. Perfect
jeghar mytt
duhar mytt
hanhar mytt
vihar mytt
derehar mytt
dehar mytt
2. Imperfect
jegmytte
dumytte
hanmytte
vimytte
deremytte
demytte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mytt
duhadde mytt
hanhadde mytt
vihadde mytt
derehadde mytt
dehadde mytt
4a. Future
jegvil/skal myte
duvil/skal myte
hanvil/skal myte
vivil/skal myte
derevil/skal myte
devil/skal myte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mytt
duvil/skal ha mytt
hanvil/skal ha mytt
vivil/skal ha mytt
derevil/skal ha mytt
devil/skal ha mytt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle myte
duville/skulle myte
hanville/skulle myte
viville/skulle myte
dereville/skulle myte
deville/skulle myte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mytt
duville/skulle ha mytt
hanville/skulle ha mytt
viville/skulle ha mytt
dereville/skulle ha mytt
deville/skulle ha mytt
Imperative
Affirmative
dumyt
viLa oss myte
deremyt
Negative
duikke myt! (myt ikke)
dereikke myt! (myt ikke)
Your last searches