Norwegian-English translation of mytteri

Translation of the word mytteri from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mytteri in English

mytteri
nautisknoun mutiny
Synonyms for mytteri
Similar words

 
 

Wiki
Mytteri er en handling der flere personer i forening er ulydige mot en ledelse på en måte som avsetter ledelsen. Mytteri kan begås av besetningen på et skip, et fly eller av soldater i en militær enhet. En hendelse som mange forbinder med mytteri, var mytteriet på Bounty, hvor besetningen på et britisk fartøy tok over skipet i Stillehavet på slutten av 1700-tallet, hendelsen har siden blitt filmatisert en rekke ganger.

More examples
1.Bounty" er en fullstendig omkalfatring av historien om det berømmelige mytteri hvor den frådende kaptein Bligh nå fremstår som et balansert og pliktoppfyllende menneske.
2.Det, sier en av Høyres stortingsrepresentanter til Aftenposten, er isåfall en form for mytteri jeg vil ha meg frabedt...
3.Regjeringen i India har offisielt benektet at det har funnet sted noe mytteri innenfor hæren.
4.Under gårsdagens avhør hevdet kapteinen at han handlet utfra frykt for mytteri.
5.Blindpassasjerene gjorde opprør, og jeg fryktet mytteri, sa kapteinen.
6.Den britiske sovjetologen Mark Urban har analysert sammensetningen av den sovjetiske styrken og kommet til at den ved invasjonen i desember 1979 nærmest var tiltenkt oppgaven å slå ned et eventuelt mytteri i den afghanske krigsmakt eller å slå tilbake et motangrep utenfra.
7.Deres mål som protestanter mot et militært lager, visstnok av kjernevåpen, var å bevege soldatene til mytteri.
8.Det japanske nyhetsbyrået Kyodo melder fra Tokyo at seks av besetningen på den kinesiske torpedobåten ble drept under et mytteri utenfor kysten av SydKorea.
9.Dette vet besetningen, og to av dens medlemmer blir ledere for et fornuftens mytteri, for i alle fall å berge besetningsmedlemmenes liv.
10.Diplomater i Seoul har opplyst at det brøt ut mytteri om bord på kanonbåten tidligere i forrige uke.
11.Disse hevder at medlemmer av besetningen gjorde mytteri i den hensikt å flykte til Taiwan.
12.En gruppe sudanske soldater gjorde mytteri i hovedstaden Khartoum torsdag formiddag.
13.Et blodig mytteri ombord i en kinesisk motortorpedobåt førte i helgen til diplomatiske forviklinger mellom Kina og SydKorea.
14.Mytteri i fredelige former ombord.
15.Når for eksempel besetningen på panserkrysseren" Potemkin" sommeren 1905 gjorde mytteri i Svartehavet og havnet i landflyktighet i Romania hvor de ble angrepet av" toska", var det daværende russiske regimet snart med å komme med løfter og utsikter til syndenes forlatelse for å lokke hjem et stort antall av de lengtende matrosene.
16.Seks skal være blitt drept under et mytteri ombord, og to er såret.
17.SydKorea leverte idag tilbake til Kina en motortorpedobåt og alle de 13 av mannskapet som overlevde et blodig mytteri sist fredag.
Your last searches