Norwegian-English translation of

Translation of the word nå from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

in English

målverb attain, reach, arrive at
  formålverb reach, get to
  komme tilverb come at, reach, find out, discover
  allmennnoun now
  allmennother now
Synonyms for
Wiki
NÅ eller Billedbladet NÅ var et norsk, illustrert ukeblad. Det ble grunnlagt i 1952 av den næringspolitiske opplysningsforeningen Libertas. Bladet kom først ut hver 14.

More examples
1.10 000 elever kan altså skaffes plass", heter det bl.a. Vel, jeg antar det er søkere som kan skaffes elevplass, men at 10 000 kan inntas, må vel bare karakteriseres som en noe tendensiøs tolkning av situasjonen.
2.1859" er et nytt øl som skal introduseres på markedet.
3.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut .
4.Akkurat er jeg ikke lysten på å fortsette," sier Dag Hopen.
5.Akkurat skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
6.Aksjon Publikum" - som Astrid Gjertsen lanserte i 1982 - med det siktemål å forbedre offentlig publikumsservice, er kommet halvveis.
7.Aksjon kjørelys" som offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
8.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
9.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
10.Alt var jo anderledes da jeg malte det bildet enn der er .
11.Arbeidsformidlingen banker på" er en landsomfattende aksjon arbeidsmarkedsetaten setter i gang for å bedre kontakten mellom arbeidsgiverne og Arbeidsformidlingen.
12.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
13.Assosiasjonsånden" er et av de sterkeste trekk i vår samfunnstradisjon, og Amnestys arbeidsgrupper rundt om i landet kan trekke til seg betydelige menneskelige ressurser dersom man" smir" .
14.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir begrenset.
15.At Aall (og mange med ham) synes at det å drepe elg og rådyr er en naturopplevelse og en jaktglede (hva det er for noe) er for svært mange mennesker helt ufattelig.
16.Barnetimen" starter klokken 08.30 alle hverdager i P 1.
17.Beggars Banquet" med det originale doveggomslaget, å få på Compact Discutgaven.
18.Bei Dou" (Nordstjernen) har kostet vel 70 millioner kroner, og blir det mest moderne hjelpemiddel for verdens tredje største fiskerinasjon.
19.Beklager, sa han, det er så mange som sniker på Sporveiene for tiden.
20.Betal fisketrygdavgiften ".
21.Big Pine II" vil et nytt høydepunkt senere i måneden i et øvelsesangrep av fallskjermjegere i en nordøstlige del av Honduras, nær grensen til Nicaragua.
22.Bilveibyggingen har fortsatt, delvis som lysløyper.
23.Blomstrer du ikke , så går du i sjakten," forteller farmor Theresia.
24.Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan sørget for at de har.
25.Bounty" er en fullstendig omkalfatring av historien om det berømmelige mytteri hvor den frådende kaptein Bligh fremstår som et balansert og pliktoppfyllende menneske.
26.Briljant vidunderbarn" er Laurent Fabius blitt kalt - overtar han som Frankrikes statsminister bare 38 år gammel.
27.Bryna" driver bare med drops og lakris.
28.Bygg reis deg" går f.eks. annet hvert i stedet for tidligere tredje hvert år.
29.Bærum Arbeiderparti kan skilte med å ha fått en representant på Stortinget.
30.Bølgeradaren" har vært utviklet gjennom Norges TekniskNaturvitenskapelig Forskningsråds (NTNFs) program for miljøovervåkingsteknikk, og utvikling og utprøving har vært finansiert av NTNF, Statoil, Industrifondet og Askerfirmaet Informasjonskontroll A / S. Miros er dannet som et datterselskap av Informasjonskontroll og firmaet har ialt åtte ansatte.
Similar words

 
 

as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) nånåendenådd
Indikative
1. Present
jegnår
dunår
hannår
vinår
derenår
denår
8. Perfect
jeghar nådd
duhar nådd
hanhar nådd
vihar nådd
derehar nådd
dehar nådd
2. Imperfect
jegnådde
dunådde
hannådde
vinådde
derenådde
denådde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde nådd
duhadde nådd
hanhadde nådd
vihadde nådd
derehadde nådd
dehadde nådd
4a. Future
jegvil/skal nå
duvil/skal nå
hanvil/skal nå
vivil/skal nå
derevil/skal nå
devil/skal nå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha nådd
duvil/skal ha nådd
hanvil/skal ha nådd
vivil/skal ha nådd
derevil/skal ha nådd
devil/skal ha nådd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle nå
duville/skulle nå
hanville/skulle nå
viville/skulle nå
dereville/skulle nå
deville/skulle nå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha nådd
duville/skulle ha nådd
hanville/skulle ha nådd
viville/skulle ha nådd
dereville/skulle ha nådd
deville/skulle ha nådd
Imperative
Affirmative
du
viLa oss nå
dere
Negative
duikke nå! (nå ikke)
dereikke nå! (nå ikke)
Your last searches