Norwegian-English translation of nådeløs

Translation of the word nådeløs from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nådeløs in English

nådeløs
allmenn? merciless
Synonyms for nådeløs
Similar words

 
 

More examples
1.Israels ansikt... brutale trekk... med ansvar for okkupasjon, invasjoner og en nådeløs kamp mot palestinerne - et statsløst og forfulgt folk.
2.Våre kritikere skriver ofte med nådeløs ironi.
3.21 sier jeg at et felles problem for alle disse samfunnene var at de kom til land som allerede var befolket, og at dette nødvendigvis måtte føre til en nådeløs kamp om landet, og at settlerne alltid hadde overtaket på grunn av høyere teknologisk nivå, effektiv organisering og støtte fra Europa.
4.Bensinkrigen i Bærum er nå på vei inn i sin tredje uke, og situasjonen er i ferd med å utvikle seg til en nådeløs skyttergravskamp der alle parter egentlig taper - unntatt bilistene.
5.Bratterud er uten sammenligning mer blasfemisk fordi det hos ham fremstilles en nådeløs Gud.
6.Den nye leder, som ble preget av den spesielle kampånd som hersket i 1931, da han som 18åring trådte inn i det sovjetiske kommunistparti, synes å følge den politikk som dengang var enerådende : total og nådeløs uforsonlighet mot klassefienden.
7.Denne bransjen er jo nådeløs.
8.Der intriger og nådeløs maktkamp står i fokus.
9.Det er en nådeløs roman der den 43 år gamle, homoseksuelle forlagsmannen Manuel gjenopplever barndommen.
10.Dialogen, særlig fra Berangers side, gir også en nådeløs utlevering av jernteppelandenes sosiale lagdeling i praksis.
11.Enda en mørk skygge over en nådeløs sport hvor bordet fanger.
12.Forfatteren er nådeløs mot sitt eget kjønn og advarer kvinnene mot å gi en mann lillefingeren.
13.Forfatterene har ikke glemt å knytte kommentarer til hvilken rå og nådeløs verden vi lever i, innslag som understreker revyens høye nivå.
14.Forventningspresset føles sikkert som en nådeløs realitet av endel som har vanskelig for å stå overfor de krav ikke bare fjernsyn og andre medier, men også de utallige særinteresser og pressgrupper og en rivende, internasjonaliserende utvikling bidrar til.
15.Hambro var et stemningsmenneske, mild det ene øyeblikket og nådeløs det annet.
16.Han er, som kjent, ikke den første som har oppdaget at Freuds epokegjørende erkjennelser ikke bare kan gi påskuddet til en nådeløs religionskritikk, men at de med enda større rett kan videreutvikles og bli en støtte til kristendommens diagnose av menneskesinnet.
17.Jeg er sjokkert over at vi i 1984 fremdeles ikke er kommet lenger i våre likestillingstanker enn at en mann kan gi en slik nådeløs, overfladisk kritikk av en historie som har et så dypt, følelsesmessig innhold som vist i denne filmen.
18.Jeg mener nemlig at Bratteruds utsagn om homofile, slik de er sitert i dommen fra Oslo byrett, med full rett kan kalles blasfemiske fordi de tegner bilde av en nådeløs Gud.
19.Men i sine krav til musikalsk kvalitet var han nådeløs, en holdning som er nødvendig, men ikke alltid like populær.
20.Men min tro støtes på det groveste når Gud fremstilles nådeløs.
21.Om veivesenets forhåndsvarsler er blitt mildere i målet, så er trafikketaten like nådeløs med å fjerne biler som står parkert i rengjøringsmannskapenes vei.
22.Ondskapsfull, nådeløs og ærekrenkende.
23.Som programleder i programposten" Magasinet" i TV2 fra Malmø, bør han være velkjent for tusenvis av norske fjernsynsseere som en nådeløs utspørger av sine intervjuobjekter når han setter søkelyset på kontroversielle emner i det svenske samfunn.
24.SovjetUnionen avsto stort sett fra å polemisere åpent, men indirekte kunne kritikken være nådeløs når det ble fastslått at det ikke kunne finnes noen form for kommunisme hvis den ikke var fullt ut Sovjetlojal.
25.Til tross for en hardere og mer nådeløs strategi mot den muslimske motstandsbevegelsen, later de sovjetiske okkupasjonsstyrkene nå til å ha kjørt seg mer fast enn på noe tidspunkt efter at de invaderte Afghanistan for fem år siden, melder NPSAP.
26.Unektelig er biltrafikken i Frankrike - og ikke minst i Paris - efterhvert blitt temmelig nådeløs og pågående, og utallige er de bulkete biler man treffer på veien.
27.Wyller finner Bratterud blasfemisk fordi hans utsagn" tegner bilde av en nådeløs Gud".
28.Å fremstille en nådeløs Gud er å spotte Gud, fordi Gud er det motsatte av ubarmhjertighet, Han er nåde til syndere.
29.Ansikt til ansikt med skuespilleren blir tilskueren faktisk en nådeløs ekspert - på menneskelivet, nemlig.
30.Bøddel, fut og nådeløs storbonde led også for syndene sine.
Your last searches