Norwegian-English translation of nåtidens

Translation of the word nåtidens from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nåtidens in English

nåtidens
tidadjective contemporary, present-day, present-time
  aktuelladjective present-day, actual
Similar words

 
 

More examples
1.De blir gjerne så opptatt av nåtidens problemer at de utsetter fremtidens.
2.De tidligere tiders tannbehandling - stort sett tannuttrekning kan virke svært så brutal på nåtidens mennesker.
3.Det er av største viktighet at skolen lærer opp elevene i samfunnsstoff, spesielt i nåtidens problemer og aktualiteter, men dette er vel egentlig et annet fagområde enn norsk - noe jeg ville kalle samfunnsfag / kunnskap.
4.Det er vel heller tvilsomt om dette postmodernistiske fristildesignet kan erstatte nåtidens tapte estetiske dimensjoner.
5.Egeland påpeker i boken at det er en farlig grunnsetning som det store flertall av nåtidens sjefer og medarbeidere innen skipsfartsnæringen sverger til, nemlig at forretning og politikk hver især krever sin mann fullt ut, og ikke kan forenes i samme person uten at det i hvert fall går ut over forretningen.
6.Et klassisk kriminalmysterium med nåtidens mennesker i nåtidige omgivelser.
7.Hvis man skulle sammenligne med nåtidens produksjoner, måtte det være James Bondfilmene, for her legges noe av den samme friske frekkhet for dagen.
8.Høstens seminar vil behandle disse temaer, se nærmere på nåtidens retoriske virkemidler i relieff av gamle.
9.Kanskje er det mere styring på nåtidens ballonger.
10.Lederen for naturhistorisk museum i Akureyri, Helgi Hallgrimsson, sier at han ikke utelukker at rypejegerne har sett et par dyr som ikke er kjent i nåtidens zoologi.
11.Med lærestoff i nåtidens tegn og mindre om Napoleons fødselsdag.
12.Men miljøet er nåtidens Paris, en halvverden med nedslitte hus, lurvete barer, punkere, narkotikalangere.
13.Men vi vil ikke vente på fremtidens programmer, men se nåtidens, heter det i pressemeldingen, og man sikter blant annet til de franske satellittsendingene.
14.NÅTIDENS makthavere ligger ikke så langt unna i tankegang.
15.Og om tannlegens utstyr dengang kanskje kan virke brutalt på nåtidens mennesker, så var den pine pasientene måtte gjennomgå svært liten i forhold til de lidelser de tidligere ikke kunne råde bot for.
16.Politikerne er ikke bare uenige om fremtidens organisasjon, men også om nåtidens.
17.Skildringer av jødiske barn i konsentrasjonsleir kan, tross alt det vonde, gi nåtidens unge noe å tro på, mener Inger Margrethe Gaarder som i disse dager gir ut en bok om jødiske barn i Terezin.
18.Skulle vi følge nåtidens smak, måtte vi finne dem i hverdagslivet.
19.Stalintidens ånd over nåtidens utspill fra Sovjetledelsen.
20.Tidligere perioders mindre utviklede folkeopplysning og mer lukkede kilder, stilte datidens ungdom overfor orienteringsproblemer som nåtidens ungdom knapt kan forestille seg, men som det kan være nyttig at den tenker litt over.
21.Vi kan lære av dette ikke å redusere nåtidens ungdoms glede over sin musikk.
22.er Vladimir Spivakov, en av nåtidens fremste russiske fiolinister, solist med Filharmonien.
23.sin måte fordi de vil styre oss, de aksepterer ikke at man analyserer politiske fakta på en annen måte enn de selv gjør ; de inkarnerer jo selve nåtidens sannhet, og er vettskremte for hva Historien vil si om dem.
24.Dette viser Regjeringens vilje til å skape et straffesystem som er bedre tilpasset nåtidens samfunn, sa justisminister Wenche Frogn Sellæg.
25.Barns oppvekstvilkår studeres i fortid og i nåtidens norske samfunn.
26.Dilemmaet er å balansere mellom formidling av vår felles kulturarv og utdannelse for nåtidens og fremtidens samfunn.
27.En forbausende avansert metallurgi i denne våpenteknologi som nåtidens eksperter vanskelig nok kan forklare.
28.En slik drapsmaskin sendes til nåtidens Los Angeles for å hindre at gerijalederen blir født - maskinen skal altså drepe en slags moderne Jomfru Maria, en tyggegummityggende ungpike som ikke en gang aner at hun skal bli mor.
29.Gjeninnfør en ordning hvor bøtenes realverdi tilsvarer nåtidens månedslønn, dvs. 70008000 kroner.
30.Krister lar nåtidens syndere og toller få bo i huset.
Your last searches